Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 1.-5.septembris

Pirmdiena, 1.septembris
Zinību diena
8.30 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.00 Svinīgā līnija
9.50 Audzinātāja stunda
Zinību diena Skolas filiālē Odzienā
8.30 Audzinātāja stunda
10.00 Svinīgā līnija
 
Otrdiena, 2. septembris
15.15 MK sanāksmes
 
Trešdiena, 3.septembris
8.10 Klašu audzinātāju Mk sanāksme 215.kab.
10.50 Skolēnu pašpārvaldes 5.-12. Klašu parlamenta deputātu sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 4. septembris
10.50 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
 
Piektdiena, 5. septembris
15.15 Skolēnu, kuri vēlas iestāties jaunsardzē un esošo jaunsargu tikšanās ar jaunsardzes instruktoru 405.kab.
 
 
Līdz 7.09. Klašu audzinātāju audzināšanas programmu iesniegšana elektroniski direktores vietiecei izglītības jomā audzināšanas darbā I.Krastiņai (iveta.krastina@png.edu.lv)

Iespēja 10.-12.klašu skolēniem

Latgales mācību centrs aicina 10.-12.klašu audzēkņus piedalīties jauna projekta īstenošanā. Vairāk informācijas: http://www.lmc.lv/lv/skolenu-apmaciba

Informācija vecākiem

Informējam skolēnu vecākus, ka 2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Pedagoģiskās padomes sēdes darba kārtība

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pedagoģiskās padomes sēde 29.08.2014. plkst. 10:00 201. kabinetā.
Darba kārtība:
1. Direktores uzruna (R. Pole)
2. 2014./2015. mācību gada aktualitātes mācību un audzināšanas darbā (I. Seipule, I. Krastiņa)
3. Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums (I. Seipule)
4. Iepazīstināšana ar vispārīgās pamatjomu vērtēšanas rezultātiem.
5. Informācija par absolventu tālākajām gaitām (S. Stučka, I. Titova, I. Ozoliņa, L. Avotiņa)
6. Mērķi un uzdevumi 2014./2015. mācību gadam (I. Seipule)
7. Dažādi jautājumi.

Darba plāns 25. – 29. augusts

Pirmdiena, 25.augusts

Otrdiena, 26. augusts
10.00 Klašu audzinātāju MK 20.kab.

Trešdiena, 27.augusts

Ceturtdiena, 28. augusts
10.00 MP sanāksme 104.kab.
11.00 – 14.00 Skolu jaunajam mācību gadam pieņem Pļaviņu novada domes deputāti

Piektdiena, 29. augusts
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.

Dāvana pirmklasniekiem no SEB bankas

Capture

2014.gada absolventi

1_1
2013./2014.m.g. 12. klases absolventu gaitas pāris mēnešus pēc ģimnāzijas absolvēšanas
Mārtiņš Mironovs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mežinženieris
Annija Āboliņa – Latvijas Jūras akadēmija, Ostu un kuģošanas vadītājs un administrētājs
Līga Āboliņa – Rīgas Stradiņa Universitāte, Politika un valsts pārvaldība
Ieva Belostocka – Rīgas 1. Medicīnas koledža, Zobārsta māsa
Elvijs Gravāns – Rīgas Tehniskā universitāte, Muitas un nodokļu administrēšana
Deins Kaņepējs – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Vecākais sporta treneris riteņbraukšanā un vadītājs sporta jomā
Dagnija Kiseļeva – Rīgas Tehniskā universitāte, Uzņēmējdarbības loģistikas bakalaurs
Kaspars Lotuhovs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Bakalaurs pārtikas zinātnē
Egita Lazdiņa – RPIVA, Jēkabils filiāle, Pirmskolas, sākumskolas skolotājs
Liene Meldere – Ekonomikas un kultūras augstskola, Izklaides un atpūtas industrijas vadība, kultūras menedžeris
Imants Melderis – Rīgas Tehniskā universitāte, Datorsistēmas, datorvadība un datorzinātne
Pauls Krastiņš – Valsts Robežasardzes koledža, Robežapsardze
Raviks Priede – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Radiologa asistents
Lelde Maškova – Rīgas 1. Medicīnas koledža, Zobārsta asistents
Laura Kalniņa – Ekonomikas un kultūras augstskola, Tulkošana, tulks, tulkotājs
Katrīna Bērziņa – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, fizioterapeits
Guna Pujāte – Ekonomikas un kultūras augstskola, Tulkošana,tulks, tulkotajs
Nauris Balodis – Rīgas Tehniskā universitāte, Automātika un datortehnika
Viktorija Pavļiva – Rēzeknes augstskola, Sociālais pedagogs
Anda Mizāne – Valsts policijas koledža, Policiste
Artūrs Kalvišs – NBS, kareivis
Dins Arbeiters – NBS, kareivis