Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pedagoģiskās padomes sēdes darba kārtība

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pedagoģiskās padomes sēde 29.08.2014. plkst. 10:00 201. kabinetā.
Darba kārtība:
1. Direktores uzruna (R. Pole)
2. 2014./2015. mācību gada aktualitātes mācību un audzināšanas darbā (I. Seipule, I. Krastiņa)
3. Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums (I. Seipule)
4. Iepazīstināšana ar vispārīgās pamatjomu vērtēšanas rezultātiem.
5. Informācija par absolventu tālākajām gaitām (S. Stučka, I. Titova, I. Ozoliņa, L. Avotiņa)
6. Mērķi un uzdevumi 2014./2015. mācību gadam (I. Seipule)
7. Dažādi jautājumi.

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu