Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju!

www.jauniesusaeima.lv

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.m.g.

Noteikumos:

I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem

III. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Lasīt vairāk…

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē un ekonomikas olimpiādē

Ir veiksmīgi noslēgušās vēl divas Kokneses un Pļaviņu starpnovadu olimpiādes.

21.februārī notika 2.posma olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei. Šajā olimpiādē Sergejs Nikaļuks (11.b kl.) ieguva 3.vietu. Olimpiādē startēja arī Lelde Maškova (10.kl.), Dagnija Kiseļeva (10.kl.), Katrīna Bērziņa (10.kl.), Līga Āboliņa (10.kl.) un Henrijs Jaudzems (11.b kl.).
Paldies dalībniekiem un skolotājai Līgai Rozenbergai!

24.februārī notika 2.posma olimpiāde ekonomikā 10.-12.klasei. Sveicam Henriju Jaudzemu (11.b kl.) ar izcīnīto 1.vietu un Kristapu Blitsonu – ar 2.vietu. Šajā olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja arī Sergejs Nikaļuks (11.b k.).
Paldies skolotājai Mārītei Skrabutenai par skolēnu sagatavošanu dalībai olimpiādē!

Sacensības tautasbumbā

22. februārī Kokneses vidusskolas sporta zālē notika Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas sacensības tautasbumbā vispārizglītojošām skolām 2000.g.dz.un jaunākiem zēniem un meitenēm.

Pļaviņu novada ģimnāzijas meiteņu komanda izcīnīja 3.vietu 8 komandu starpā. Pusfinālā spēle pret Aizkraukles pamatskolas komandu tika zaudēta tikai ar viena punkta starpību. Spēlē par 3. vietu tika pieveikta Skrīveru vidusskolas komanda. Komandā spēlēja: komandas kapteine Aleksa Dauškane (4B), Enia Kaņepēja (4B), Līva Kārkliņa (4B), Samanta Seliverstova (4A), Karīna Davidova (4A), Beāte Betija Damberga (4A), Alīna Kačkāne (5A), Marta Kupča (5A), Zane Čipāne (5A).

Pļaviņu novada ģimnāzijas zēnu komanda izcīnīja 5.vietu astoņu komandu starpā. Komandā sacensībās spēlēja: komandas kapteinis: Jurģis Siliņš (5A), Kristiāns Eglītis (5B), Mārcis Lazda (4B), Markuss Gābers (4B), Vladislavs Sakovičs (4B), Kaspars Polgins (4A), Rūdis Rūciņš – Vējiņš (4A), Kristers Daiļida (4A), Artis Pumpucis (4A).

Nedēļas darba plāns, 27. februāris – 2.marts

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 27. februāris
Tikšanās ar SIA Reverie pārstāvjiem Rīgā pasākuma Latste 2012 atbalsta nodrošināšanai (V.Samohins)

Otrdiena, 28. februāris
9.00 Sadarbības novadu zinātniskā konference
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MK sanāksmes
15.15 8. – 11.klašu mediatoru apmācība 14.kab.
Valsts vēstures olimpiāde 9.klasēm (B.I.Osīte)

Trešdiena, 29. februāris
Vācu valodas 2.posma olimpiāde 8. klašu skolēniem Koknesē

Ceturtdiena, 1. marts
12.00 Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” 1.kārta svinību zālē

Piektdiena, 2. marts
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 11.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā
Piedalīšanās valsts vācu valodas olimpiādes 10. – 12.klasei žūrijas komisijas darbā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)

1. – 4.03. Izstāde “Skola 2012″, “Grāmata 2012″

“Tava ideja zaļai rītdienai!”

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā organizē vides projektu konkursu vidusskolēniem “Tava ideja zaļai rītdienai!”, kur gaidām radošas, lietderīgas un praktiski realizējamas idejas dažādās vides aizsardzības jomās.

Zaļā rītdiena

Vairāk informācijas šeit.

LU Ekonomikas un vadības fakultātē Info dienas 15.martā

Pļaviņu novada ģimnāzija atbalsta EVF Katru gadu LU Ekonomikas un vadības fakultāte rīko Atvērto durvju dienu vidusskolēniem, kurā viņi var iepazīties ar universitāti un tās piedāvātajām iespējām.

Tās laikā vidusskolēniem būs iespēja ne tikai iepazīt fakultāti, tās telpas, studentus un pasniedzējus, bet arī interaktīvā veidā, apmeklējot īpaši izstrādātas mini-lekcijas, gūt labāku priekšstatu par EVF piedāvātajām studiju programmām.

Lekciju laikā vidusskolēni varēs iepazīties ar to, ko dažādas studiju programmas praktiski piedāvā un ko nozīmē studēt šajās programmās. Lekciju plāns veidots tā, ka vienlaikus paralēli notiks 3 dažādas lekcijas, un apmeklētāji paši varēs izvēlēties, kuras no tām ir saistošas, brīvi tās kombinējot.

Vairāk informācijas šeit.

“Jaunie vides reportieri”

Jaunie vides reportieri Ikvienam Jaunajam vides reportieram ir iespēja reģistrēties starptautiskajā YRE (Young reporters for the environment) mājaslapā, lai sazinātos ar dalībniekiem no citām valstīm, publicētu savus projektus un iepazītos ar citu darbiem.

Lai reģistrētos, jādodas uz šo saiti: http://yre-connect.com/join/

Vides izglītības fonda programma „Jaunie vides reportieri” paredzēta jauniešiem vecumā no 12-21 gada, kuriem interesē vide, žurnālistika, vides problemātiku pētniecība un šo jautājumu aktualizēšana sabiedrībā. Katru gadu Jaunajiem vides reportieriem ir iespēja piedalīties nacionālajā un starptautiskajā konkursā. Šogad pieteikumi par dalību konkursā tiek gaidīti līdz 31.martam.

Starptautiskā mājaslapā www.youngreporters.com izveidota ar mērķi tuvināt dalībvalstu jaunos reportierus, palīdzēt iepazīties un dalīties savā pieredzē.

Vairāk informācijas šeit.

Pie mums viesojas Jelgavas un Ozolnieku novadu klašu audzinātāji

22.februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā pieredzes apmaiņas braucienā viesojās Jelgavas un Ozolnieku novadu klašu audzinātāji, lai gūtu jaunas idejas, pieredzi savam darbam.

Semināra laikā tika sniegts muzikāli – literārs priekšnesums „Skolas blices” un skatuves runas pulciņu dalībnieku izpildījumā, sniegts priekšstats par skolu, tās iespējām, sasniegumiem, nākotnes vīzijām, skolēnu līdzpārvaldes darbu, skolas tradīcijām un rīkotajiem pasākumiem. Pļaviņu novada ģimnāzijas klašu audzinātāji dalījās pieredzē ar saviem veiksmīgākajiem piemēriem klases audzināšanas stundu organizēšanā vai klašu pasākumu organizēšanā. Viesi tika iepazīstināti ar karjeras izglītības organizēšanu mūsu skolā.

Paldies par atbalstu semināra organizēšanā un vadīšanā: Gintam Balodim, Silgai Stučkai, Armandai Lasmanei, Inetai Bicālai, Sandrai Fišmeistarei, Olitai Onckulei, Ivetai Krastiņai, Diānai Valdemārei, „Skolas blices” un skatuves runas pulciņa dalībniekiem un skolas tehniskajam personālam.

Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā L.Ivanova

Konkurss “Olimpiskais Ekobuss Londona 2012″

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) un tās atbalstītāji aicina Latvijas 3.-8. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Olimpiskais Ekobuss Londona 2012”.

Lai pieteiktos konkursam, klases skolotājam interneta mājas lapā www.draugiem.lv/olimpiade jāaizpilda anketa un līdz 29.februārim tā jānosūta uz e-pastu londona@olimpiade.lv. Konkursā piedalīsies 150 pirmās pieteikušās klases.

Klašu galvenais uzdevums ir izveidot sapņu Ekobusu, kas varētu aizvest Latvijas olimpisko komandu uz XXX Olimpiādes spēlēm Londonā.

Vairāk informācijas šeit.

LOK-ekobuss