Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Piegādāts jauns aprīkojums bioloģijas un fizikas kabinetiem

Tāpat kā daudzās Latvijas vidusskolās, arī Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolā” (projekta Nr. 2009/0018/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/044). Lai, apgūstot dabaszinātņu priekšmetus, skolēnos veidotos izpratne par procesiem dabā un tehnoloģijās, jaunais mācību saturs ir izveidots atbilstoši pasaules tendencēm 21. gadsimtā.

Mūsdienīga mācību procesa īstenošanai dabaszinībās ir izvirzītas 2 prioritātes: skolēnu praktiski pētnieciskā darbība un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana.

2010.gada 9.decembrī firma „HansaTrade” piegādāja 16 matemātiskos modeļus, kuri jau veiksmīgi tiek izmantoti mācību procesā.

2010.gada 27.decembrī SIA „Lielvārds”, saskaņā ar veikto pasūtījumu, piegādāja Pļaviņu novada ģimnāzijā ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā: ierīču komplektu optikas demonstrējumiem, ierīču komplektu elektrībai un magnētismam, ierīču komplektu mehānikā, ierīču komplektu šķidrumu virsmas spraiguma demonstrējumiem, stroboskopu, teleskopu u.c. ierīces.

2010.gada 27.decembrī SIA „Lielvārds”, saskaņā ar veikto pasūtījumu, piegādāja arī ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā: DNS modeli, asinsspiediena mērītājus, mikroskopus, spirometru un iemušu komplektu, binokulāru, ierīču komplektus mikropreperātu sagatavošanai un eksperimentiem un mulāžu „Cilvēka torss”.

Lai veiksmīgi varētu noritēt pētnieciskie darbi arī ķīmijā, tad atliek vien sagaidīt SIA „Adrona” pasūtītās ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā.

Tā kā projekta beigu termiņš ir 2010.gada 30.decembris, bet pēdējā piegāde apstiprināta 2011.gada 20.janvārī, tika aizsūtīti dokumenti IZM Struktūrfondu departamentam un VIAA ar lūgumu pagarināt projekta darbības laiku, kas tika arī apstiprināts.

Projekta vadītāja L.Ivanova
2010.gada 28.decembris

Skolas latviešu valodas olimpiādes rezultāti

21. decembrī  Pļaviņu novada ģimnāzijā notika skolas olimpiāde 8.-12. klašu skolēniem. Tajā  piedalījās 10 dalībnieki.

Rezultāti 8. – 9. klašu grupā

Vārds, uzvārds Klase Iegūto punktu skaits (maks.25 punkti) Vieta
Sintija Silagaile 8.a 17 punkti II  vieta
Estere Fedosejeva 8.a 13 punkti Atzinība
Līga Āboliņa 9. b 24 punkti I vieta
Guna Pujāte 9. b 15 punkti III vieta

Rezultāti 10.-12.klašu grupā

Vārds, uzvārds Klase Iegūto punktu skaits (maks.25 punkti) Vieta
Viktorija Pereca 10.b 11 punkti Atzinība
Zane Priede 10. b 14 punkti III vieta
Linda Gregersone 11.a 17 punkti II vieta
Diāna Valdemāre 11. b 21 punkts I vieta
Līga Pētersone 12.a 17 punkti II vieta
Arita Lukss 12. b 21 punkts I vieta

Paldies olimpiādes dalībniekiem un kolēģēm  par paveikto darbu!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja: V.Rulle