Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: ERAF

Piegādāts jauns aprīkojums bioloģijas un fizikas kabinetiem

Tāpat kā daudzās Latvijas vidusskolās, arī Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolā” (projekta Nr. 2009/0018/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/044). Lai, apgūstot dabaszinātņu priekšmetus, skolēnos veidotos izpratne par procesiem dabā un tehnoloģijās, jaunais mācību saturs ir izveidots atbilstoši pasaules tendencēm 21. gadsimtā.

Mūsdienīga mācību procesa īstenošanai dabaszinībās ir izvirzītas 2 prioritātes: skolēnu praktiski pētnieciskā darbība un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana.

2010.gada 9.decembrī firma „HansaTrade” piegādāja 16 matemātiskos modeļus, kuri jau veiksmīgi tiek izmantoti mācību procesā.

2010.gada 27.decembrī SIA „Lielvārds”, saskaņā ar veikto pasūtījumu, piegādāja Pļaviņu novada ģimnāzijā ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā: ierīču komplektu optikas demonstrējumiem, ierīču komplektu elektrībai un magnētismam, ierīču komplektu mehānikā, ierīču komplektu šķidrumu virsmas spraiguma demonstrējumiem, stroboskopu, teleskopu u.c. ierīces.

2010.gada 27.decembrī SIA „Lielvārds”, saskaņā ar veikto pasūtījumu, piegādāja arī ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā: DNS modeli, asinsspiediena mērītājus, mikroskopus, spirometru un iemušu komplektu, binokulāru, ierīču komplektus mikropreperātu sagatavošanai un eksperimentiem un mulāžu „Cilvēka torss”.

Lai veiksmīgi varētu noritēt pētnieciskie darbi arī ķīmijā, tad atliek vien sagaidīt SIA „Adrona” pasūtītās ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā.

Tā kā projekta beigu termiņš ir 2010.gada 30.decembris, bet pēdējā piegāde apstiprināta 2011.gada 20.janvārī, tika aizsūtīti dokumenti IZM Struktūrfondu departamentam un VIAA ar lūgumu pagarināt projekta darbības laiku, kas tika arī apstiprināts.

Projekta vadītāja L.Ivanova
2010.gada 28.decembris