Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: FLEX

FLEX apmaiņas programmas stipendija 2024./2025. mācību gadam

FLEX Programma

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un „American Councils for International Education” aicina skolēnus piedalīties FLEX apmaiņas
programmā. Šo apmaiņas programmu sponsorē ASV Valsts departaments, un tās mērķis ir dot iespēju talantīgiem un zinātkāriem Latvijas
skolēniem 2024./2025. mācību gadu dzīvot Amerikas viesģimenē un mācīties Amerikas vidusskolā BEZ maksas.
Vairāk par FEX programmu var lasīt arī ASV vēstniecības mājas lapā un šeit.
Interesenti, kuri atbilst noteiktajām prasībām, tiek aicināti aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu:discoverflex.org/apply līdz 2023. gada 10. oktobrim.