Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: ESF

Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos ESF


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

2010.gada jūnijā noslēdzās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 2. posms.
Pļaviņu novada 5 pedagogi, piedaloties pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā, ieguva 2. kvalitātes pakāpes – Kristiāna Balode, Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas skolotāja; Līga Ostrovska, Maija Stūre, Santa Urberga, Līga Gravāne- Pļaviņu novada PII „Jumītis” skolotājas.

No 2010. gada 16. augusta līdz 2010. gada 3. septembrim plkst.15.00

Lasīt vairāk

Informatīvais ziņojums par ESF projektu skolotājiem

Par pedagogu 2009./10.m.g. atskaišu (darba pārskatu) iesniegšanu un pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšanu projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros (vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

Projekta koordinatore I. Gailīte

Šajā ziņojumā:

Lasīt vairāk

Pieteikšanās ESF projektam


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

No 15.februāra līdz 1. martam Pļaviņu novada dome izsludina novada pedagogu pieteikšanos  uz ES projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Pieteikšanās pie projekta koordinatores   Ineses Saulītes, tālr. 26231818.

Projekta nolikums un nepieciešamo dokumentu veidlapas.

ESF projekts, 3. aktivititātes dokumenti, metodiskie norādījumi, precizētas veidlapas


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Lasīt vairāk

ESF projekts, 8. decembra sanāksme


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksmē 08.12.2009. tika pieņemti šādi lēmumi: Lasīt vairāk

Skolotājiem – papildus pieteikšanās projektam

No 16. līdz 29. novembrim tiek izsludināta papildus pieteikšanās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektam (Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).

Dokumentus iesniegt projekta koordinatorei Inesei Saulītei līdz 29.novembrim Aiviekstes pagasta bibliotēkā (1. Maija ielā 1-1):
• pirmdienās 14.00-18.00
• otrdienās 9.00-17.00
• ceturtdienās 9.00-13.00 un 14.00-18.00
Lasīt vairāk