Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: debates

Uz Cēsīm pēc pieredzes

18. maijā pēc skolas padomes priekšsēdētājas vietnieka Ilvara Jermacāna iniciatīvas Pļaviņu vidusskolas pieci 10. un 11. klases skolēni devās uz Cēsīm, lai tiktos ar pieredzējušo Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju, debašu treneri Laumu Abramsoni. Šī brauciena mērķis bija iepazīties ar debašu kluba darbību, debašu būtību un izspēles principiem, kā arī uzzināt skolēnu pieredzi.

Lasīt vairāk