Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Uz Cēsīm pēc pieredzes

18. maijā pēc skolas padomes priekšsēdētājas vietnieka Ilvara Jermacāna iniciatīvas Pļaviņu vidusskolas pieci 10. un 11. klases skolēni devās uz Cēsīm, lai tiktos ar pieredzējušo Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju, debašu treneri Laumu Abramsoni. Šī brauciena mērķis bija iepazīties ar debašu kluba darbību, debašu būtību un izspēles principiem, kā arī uzzināt skolēnu pieredzi.

Skolotāja Lauma vispirms mums izstāstīja, kā debates guva savu popularitāti skolās, kādas dzīvei svarīgas prasmes un iemaņas tiek trenētas, kāda ir debašu turnīra izspēles stratēģija. Vēlāk bija iespēja praksē redzēt skolēnu debates par tematu “Vai Latvijā ir nepieciešams tautas vēlēts prezidents?” Pēc šīs izspēles skolēni analizēja, kas ir izdevies, kas sagādājis grūtības un labprāt atbildēja uz mūsu jautājumiem.

Skolēni atzīst, ka viesošanās laikā sapratuši, ka debates nav tikai tukša papļāpāšana par tematu, bet gan laikietilpīga, rūpīga gatavošanās un nozīme ir katram grupas dalībniekam, turklāt sava viedokļa aizstāvības runa tiek gatavota uz vietas, uzzinot oponentu argumentus.

Braucot mājās, sapratām, ka arī Pļaviņu vidusskolā ir nepieciešams savs debašu klubs, kurā skolēniem būtu iespēja attīstīt argumentēšanas, līderības un komunikācijas prasmes.

Gaidīsim visus 9.-12. klašu interesentus uz tikšanos! Pieteikties var pie skolotājas Lauras Avotiņas.