Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Datorium

Bezmaksas iespēja apgūt Python programmēšanu valodu

Jauniešu programmēšanas skola Datorium sniedz iespēju meitenēm vecumā no 14 – 19 gadiem no Latvijas un Ukrainas BEZMAKSAS piedalīties Python programmēšanas valodas kursā PyGirls.

Lasīt vairāk