Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi krievu valodas olimpiādēs

23. novembrī Aizkrauklē norisinājās:

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Alita Paļuga (9.b klase), Kate Kondrāte (11.klase) un Anastasija Gorpeņuka (11.klase) ir uzaicinātas piedalīties olimpiādes valsts posmā.
Vēlam veiksmi!