Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

Ir noslēdzies 2022./2023. mācību gads, kas sev līdzi nesis daudzveidīgas aktivitātes, panākumus un iespējas. Ik katra mācību gada izskaņā Pļaviņu vidusskolas kolektīvs atskatās uz paveikto mācībās un interešu izglītībā visa gada garumā. Apkopojot paveikto šajā mācību gadā, esam gandarīti par padarīto.

Lasīt vairāk