Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Eiropas eksāmens 2023

Eiropas eksāmens ir tiešsaistes tests, kurā no 7. līdz 9. maijam, svinot Eiropas dienu, aicinām piedalīties gan mazus, gan lielus. Kā katru gadu, mudinām pieteikt savu skolu, klasi dalībai Eiropas eksāmenā un piedalīties pārsteiguma balvu izlozē. Pieteikšanās saite šeit.

Gatavojoties Eiropas eksāmenam, norisināsies konkurss, kas 1.–3. un 4.–6. klases skolēniem palīdzēs pilnveidot zināšanas par daudzveidīgo Eiropu. Konkursā var piedalīties gan visa klase kopā, gan katrs skolēns individuāli.

Vairāk informācijas šeit.