Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Meža diena

Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu, lai veicinātu izpratni par visu veidu mežu nozīmi. Valstis tiek mudinātas organizēt pasākumus un dažādas aktivitātes, kas saistītas ar mežiem, piemēram, koku stādīšanas kampaņas u.c.

Meži dod tik daudz mūsu veselībai! Tie attīra ūdeni, attīra gaisu, uztver oglekli, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, nodrošina pārtiku, zāles un uzlabo mūsu labklājību. Šo vērtīgo dabas resursu aizsardzība ir mūsu ziņā. Šis 2023. gads aicina dot, nevis tikai ņemt, jo veselīgi meži uzturēs veselus cilvēkus.

Mēs, 4.a klases skolēni, vēlamies putniem dot jaunas mājas, sadarbībā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Gunti Mozgu, izgatavojām putnu būrus zīlītēm un strazdiem. Putnu būrus uzstādīsim Kriškalnu parkā, ko iekopj biedrība “Kopsolis”.

4.a klases kolektīvs