Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

1. februārī tiešsaistē norisinājās latviešu valodas un literatūras olimpiādes II posms 11. – 12. klasēm, kurā Edīte Visocka (12. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 1. vietu un Samanta Ērgle (12. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 2. vietu.

Edīte Visocka ir uzaicināta piedalīties olimpiādes III posmā!

Sveicam jaunietes ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi Edītei olimpiādes nākamajā kārtā 3. aprīlī!