Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

9. klašu skolēni tiekas ar skolas absolventi Aneti Biti

Pēc 9. klases turpināt mācības vidusskolā vai izvēlēties arodskolu? Atbildi kopā ar Aneti Biti, Pļaviņu vidusskolas absolventi un Vidzemes Augstskolas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” 4. kursa studenti, 9. klašu skolēni meklēja tikšanās reizē 6. martā. Kādu ceļu izvēlēties, kā to veikt labāk un kā? Svarīgāk ir saprast, kāpēc izvēlēties vienu vai otru un vai tas der. Anetes ieteikumi noderēs katram jaunietim! Esi aktīvs – izmēģini sevi dažādās jomās! Apmeklē izstādi “Skola 202x”, lai iepazītos ar dažādiem piedāvājumiem no izglītības iestādēm. Izmēģini profesijas “Ēnu dienā”. Gūsti praksi ar patstāvīgu pētījumu – ZPD. Izmanto iegūtos kontaktus, rīko saliedēšanās pasākumus ar klasi, audzinātāju. Ja izvēle būs profesionālā izglītība, kas ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbam noteiktā profesijā, tad izpēti, atrodi un apmeklē nepieciešamās mācību iestādes, lai rastu priekšstatu par profesionālās kvalifikācijas ieguvi un pilnveidi. Lasi pieejamo informāciju un atlasi noderīgāko! Neaizmirsti painteresēties par atalgojumu, izaugsmes iespējām, projektu piedāvājumu, lai precizētu tālākās izglītības izvēles būtiskākos faktorus. Meklē palīdzību lēmuma pieņemšanā, ja esi apjucis.

Ja izglītība tiek turpināta, tad katram izglītojamajam ir vairākas izvēles. Ko darīsi Tu? Jaunieti – vai absolvente rosināja Tevi aizdomāties par tālāko izglītību?