Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi starpnovadu fizikas olimpiādē

14. janvārī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) fizikā 9. – 12. klasēm, kurā Aleksa Kitajeva (9.b klase) un Laila Bicāla (10. klase) ieguva atzinību. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Anita Seikovska.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!