Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izrāde “Sapraši un nesapraši”

“Latvijas skolas somas” ietvaros decembra sākumā notika tiešsaistes Liepājas teātra izrāde “Sapraši un nesapraši” 1.a, 1.b, 3.a, 3.b klases kolektīviem. Izrādes autore Kintija Stūre, režisors Dmitrijs Petrenko.

Skolēniem bija iespēja izdzīvot kopīgu stāstu par brāli un māsu, kuru ģimenē ierodas adoptētais brālis Aleksandrs, kuru sākotnēji pieņemt nemaz nav viegli. Bērni devās ceļojumā fantāziju pasaulē, lai atrastu pazaudēto lelli Bambolīnu. Protams, kā vienmēr, ikkatrs ceļojums ir pārbaudījums, kura laikā bērniem ir gan jāsadraudzējas, gan jāspēj tikt galā ar dažādiem sarežģījumiem.
Pēc izrādes tapa zīmējumi, skolēni pārrunāja redzēto, dalījās iespaidos un guva jaunas atziņas. Izrādes autore tiešsaistē atbildēja uz skolēnu sagatavotajiem jautājumiem. Paldies Sindijai par glezniņu, kuru saņēma Kintija!

Skolotāja Ilze Kunga