Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Klašu audzinātāji 2020./2021. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ineta Reitere 113.
1.b Kristiāna Balode 117.
2.a Ilze Stikāne 114.
2.b Sarmīte Meldere 116.
3.a Inga Baginska 112.
3.b Sandra Fišmeistare 118.
4.a Vineta Platgalve 103.
4.b Gints Balodis 115.
5.a Ilona Pērkone 204.
5.b Rita Jakovļeva 315.
6.a Mārīte Skrabutena 216.
6.b Iveta Krastiņa 215.
7.a Aiva Igaune 212.
7.b Indra Ozoliņa 309.
8.a Sanita Fjodorova 214.
8.b Ingrīda Bērziņa 104.
9.a Aiga Bērziņa 209.
9.b Ineta Bicāla 310.
10. Silga Stučka 316.
11. Ieva Volane 27.
12. Iveta Briede 107.

Aktuāla informācija skolēniem un vecākiem, uzsākot 2020./2021. mācību gadu

gladiola

Vasaras brīvdienas tuvojas noslēgumam, un pavisam drīz sāksies jaunais 2020./2021. mācību gads – šis gads būs atšķirīgs no ierastajiem.
Zinību diena 1. septembrī šogad tiks organizēta neierasti:

Kaut arī Zinību dienas norise ir neierasta, atgādinu, ka skolēniem jāierodas skolā svētku apģērbā (zēniem – tumšas bikses, balsts krekls; meitenēm – tumši svārki, balta blūze).

Aicinu vecākus iepazīties ar “Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Pļaviņu novada ģimnāzijā”, kas ir saistoša ikvienam skolas darbā iesaistītajam. Tā ir pieejama skolas un novada mājaslapā, kā arī Jūsu E-klases pastā.

Šajā mācību gadā būs ļoti aktuāli regulāri sazināties ar klases audzinātāju un būtiski sekot informācijai skolas mājaslapā, E-klases pastā, jo iespējamas dažādas izmaiņas skolas darba modelī.
Lai visās ģimenēs jauka vasaras brīvdienu izskaņa un prieks par skolēnu atgriešanos skolā 1. septembrī!

Direktore Ilze Luksa

Darba plāns 31. augusts – 4. septembris

Pirmdiena, 31. augusts

Otrdiena, 1. septembris
9.00 Skolēnu tikšanās ar klases audzinātāju, klases stunda un adaptācijas pasākumi
9.20 Svinīgs pasākums 1. un 12. klases skolēniem
10.00 1. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar skolas administrāciju sporta zālē
Metodisko komisiju sanāksmes
Administrācijas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 2. septembris

Ceturtdiena, 3. septembris
14.30 Projekta “PuMPuRS” ievadseminārs svinību zālē
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Piektdiena, 4. septembris
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Pļaviņu novada ģimnāzijas piedāvātās interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.

Ar skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām var iepazīties šeit.

Interešu izglītības pulciņi 1.-6. klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros

Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks skolas bibliotēkā

26. augusts
plkst. 12.00 – 13.00 2.a klase
plkst. 13.00 – 14.00 2.b klase
plkst. 14.00 – 15.00 3.a klase
plkst. 15.00 – 16.00 3.b klase

27. augusts
plkst. 8.00 – 9.00 4.a klase
plkst. 9.00 – 10.00 4.b klase
plkst. 10.00 – 11.00 5.a klase
plkst. 11.00 – 12.00 5.b klase
plkst. 12.00 – 13.00 6.a klase
plkst. 13.00 – 14.00 6.b klase
plkst. 14.00 – 15.00 7.a klase
plkst. 15.00 – 16.00 7.b klase

28. augusts
plkst. 8.00 – 9.00 8.a klase
plkst. 9.00 – 10.00 8.b klase
plkst. 10.00 – 11.00 9.a klase
plkst. 11.00 – 12.00 9.b klase
plkst. 12.00 – 13.00 10. klase
plkst. 13.00 – 14.00 11. klase
plkst. 14.00 – 15.00 12. klase

Darba plāns 24. – 28. augusts

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 24. augusts
10.00 – 17.00 Profesionālās pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” svinību zālē

Otrdiena, 25. augusts
9.00 – 16.00 Profesionālās pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” svinību zālē

Trešdiena, 26. augusts
9.00 PP sēde svinību zālē
13.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Ceturtdiena, 27. augusts
9.00 MP sanāksme 20. kab.
11.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.

Piektdiena, 28. augusts

Par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu

5. – 9. klašu skolēnu vecāki tiek aicināti līdz 30.08.2020. skolas kancelejā iesniegt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējumam pusdienu apmaksai klātienes mācību procesā. Pašvaldības līdzfinansējumu (EUR 1,00) pusdienu apmaksai ir tiesības saņemt visiem 5. – 9. klašu izglītojamajiem, saskaņā ar “Kārtību par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem”.

Iesnieguma veidlapa šeit.

Pļaviņu novada ģimnāzija turpina skolēnu uzņemšanu 2020./2021. m. g.

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē var iesniegt Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā darba dienās no 8:30 – 11:30 un no 12:00 līdz 16:30; neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120; elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv. Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē pieņem Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30. Lasīt vairāk… Iesnieguma veidlapa

Jauniešus aicina pieteikties “Digitālo prasmju Bootcamp”

Sociālais uzņēmums Visas Iespējas (www.visasiespejas.lv) sadarbībā ar uzņēmumiem Tet, Zalaris un TVNET no 17. līdz 19. augustam organizē tiešsaistes apmācības “Digitālo prasmju Bootcamp”, uz kurām tiek aicināti pieteikties jaunieši no visas Latvijas vecumā no 16 gadiem. Apmācību mērķis ir uzlabot jauniešu darba prasmes, īpaši izceļot dažādas digitālās jomas, kā arī sagatavot jauniešus darba tirgum. Lasīt vairāk…