Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Projektu nedēļa “Iepazīsti nezināmo!”

No 15. līdz 18. aprīlim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Iepazīsti nezināmo!”. Mūsu projektu nedēļas mērķis bija veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā, apgūstot radošā un praktiskā darba pieredzi, veicināt izpratni un padziļināt zināšanas par izvēlēto projekta tēmu.
Projektu nedēļas izvērtējumos ir pozitīvas skolēnu atsauksmes, kurās galvenokārt ir uzsvērta darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas.
Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu!
Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.
Novēlu ikvienam piepildītu un darbīgu mācību gada noslēgumu!
Lasīt vairāk…

Izmaiņas 9. maijā

1. – 4. klase
1. 4.a Angļu valoda 310.kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
4. 4.b Latviešu valoda 116.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klase
1. 10. Ekonomika 216.kab.
1. 8.a (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
1. 8.b Ķīmija 107.kab.
2. 8.a (sk. G.Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
3. 8.a Latviešu valoda 312.kab.
3. 6.b (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
3. 11.a Latviešu valoda 311.kab.
4. 8.b Angļu valoda 309.kab.
4. 6.b (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
5. 9.a Klases stunda 27.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
6. 8.b Matemātika 211.kab.
6. 6.a Sports (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 9.a (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 12. Matemātika 213.kab.
7. 9.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12. Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11.a Nenotiek