Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2018. gada 24. decembris – 2019. gada 4. janvāris

24.12.2018. – 4.01.2019. Skolēnu ziemas brīvdienas
24.12.2018. – 4.01.2019. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktora p.i. saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 24. decembris
Ziemassvētku vakars

Otrdiena, 25. decembris
Pirmie Ziemassvētki

Trešdiena, 26. decembris
Otrie Ziemassvētki

Ceturtdiena, 27. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Starpnovadu izglītības iestāžu arodkomiteju priekšsēdētāju padomes sēde Aizkrauklē (I. Baginska)

Piektdiena, 28. decembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Pirmdiena, 31. janvāris
Vecgada diena

Otrdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Trešdiena, 2. janvāris

Ceturtdiena, 3. janvāris
10.00 Metodiska nodarbība – pieredzes apmaiņa starpdisciplināras mācību stundas vadīšanā svinību zālē
Profesionālā pilnveide ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)
Fakultatīvo nodarbību grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena 101.kab.
Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena 101.kab.
Ieskaišu grafika II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena 101.kab.

Piektdiena, 4. janvāris
Profesionālā pilnveide ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)
Metodisko komisiju 1.semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203. kab.)
Mācību priekšmetu tematisko plānu korekciju iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)

Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš

18.decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika tradicionālais skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš. Tā ir iespēja skolēniem parādīt savas ieceres, iesākto darbu, gūt jaunas idejas un iedvesmu. Lasīt vairāk…