Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas ceturtdien, 30.11.2017.

1.-4. klase
1. 4.b Matemātika 118.kab.
1. 1.a Matemātika (patst.darbu vada sk.G.Balodis) 115.kab.
2. 2.a Matemātika 113.kab.
3. 3.a Matemātika 114.kab.
5. 4.a Latviešu valoda 112.kab.

5.-12. klase
1. 7.a Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
2. 6.b Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
2. 6.b Informātika (sk. V.Platgalves grupai) 19.kab.
2. 7.b Literatūra 316.kab.
3. 7.b Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
3. 7.b Informātika (sk. V.Platgalves grupai) 19.kab.
3. 5.b Klases stunda 209.kab.
4. 9.b Angļu valoda 310.kab.
4. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 201.kab.
4. 10.a Literatūra (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 311.kab.
5. 12. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
5. 10.a Bioloģija (patst.darbu vada sk. I.Briede) 201.kab.
5. 6.b Mūzika 306.kab.
6. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa)
6. 5.a Nenotiek
7. 8.b Literatūra (patst.darbs mājās)
7. 12. Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 6.b Latviešu valoda (patst.darbs mājās)
7. 7.b Nenotiek
7. 7.a Nenotiek

Šaha kauss

Svētdien, 26. novembrī noslēdzās ceļojošā šaha kausa turnīrs Skrīveros, kurā piedalījās skolēni no Aizkraukles, Pļaviņām un Skrīveriem.
Skolēnu grupā no mūsu skolas Edgars Osipausks (4.b) izcīnija 2. vietu. Elijai Muceniecei (3.b) 3. vieta un Markusam Jablonskim (6.a) atzinība.
Paldies dalībniekiem, Edgara mammai, kura atbalstīja bērnus un ar savu transportu nogādāja līdz sacensību vietai, kā arī pati piedalījās turnīrā un ieguva 3. vietu.

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja.

Drošība internetā

Latvijas Drošāka interneta centrs vēlas reizi mēnesī Jūs informēt par savām aktualitātēm un jaunākajiem izglītojošiem materiāliem par drošību internetā.
Lasi vairāk

Darba plāns 27. novembris – 1. decembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 27.novembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
15.30 Pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 28.novembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde fizikā 9.-12.kl. 207.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.

Trešdiena, 29.novembris
Dalība VIAA konferencē “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”, Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 30.novembris
10.00 – 12.30 Bioloģijas olimpiāde (40.valsts olimpiādes II posms) 9.– 12.kl. (piedalās R.Milsons, M.Ķirsis, K.Davidova, L.Liepiņa, L.Janoviča, A.K.Kriņicka, S.Djubina, V.Nikaļuka, G.Elīte) 20.kab.
16.00 Melnās kafijas vakars 215.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības basketbolā meitenēm un zēniem 2002.g.dz.un jaun. Koknesē.
Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (E.Valdberga)
A.Upīša dzimšanas dienai veltītā literārā konkursa noslēgums Skrīveros (A.Esiņa, V.Rulle)

Piektdiena,1.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolas jubilejas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl. Koknesē (piedalās: P.Sondore, G.Kapteinis, R.Paļuga, S.Djubina, I.Babaks, M.Ķirsis)

27.11. – 1.12. Galda spēļu turnīri
3.12. Pirmā advente

“Sporto visa klase” fotogrāfijās

Izmaiņas piektdien, 24.11.2017.

5.-12. klase
1., 2. 11. Informātika (patst.darbu vada sk. A. Bērziņa) 20.kab.
1. 12. Klases stunda (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 316.kab.
2. 12. Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 316.kab.
6. 6.b Sports (patst.darbs mājās)
6. 10.b Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 316.kab.
7. 10.a Sports (patst.darbs mājās)

Izmaiņas ceturtdien, 23.11.2017.

1.-4. klase
1. 4.a Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Lazda) 112.kab.
1. 4.b Matemātika (patst.darbu vada sk.G.Balodis) 118.kab.
1. 1.a Matemātika 103.kab.
2. 2.a Matemātika 113.kab.
3. 3.a Matemātika 114.kab.
3. 4.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. K.Balode) 118.kab.
4. 4.b Matemātika (patst.darbu vada sk. S.Meldere) 118.kab.
4. 4.a Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk. S.Fjodorova) 112.kab.
5. 4.a Angļu valoda 315.kab.

5.-12. klase
1. 7.a Informātika (sk. V.Platgalves grupai patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
1., 2. 12. Matemātika (patst. darbu vada sk. A.Sinelis) 207.kab.
2. 7.b Literatūra 316.kab.
3. 5.b Klases stunda 209.kab.
3. 6.a Matemātika (patst.darbu vada sk. A.Sinelis) 207.kab.
4. 9.b Vizuālā māksla 204.kab.
4. 6.b Matemātika (patst.darbu vada sk. A.Sinelis) 207.kab.
5. 11. Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Krastiņa) 215.kab.
5. 12. Fizika 207kab.
6. 5.a Latviešu valoda 316.kab.
6. 11. Vizuālā māksla 204.kab.
7. 11. Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 7.a Nenotiek
7. 9.b Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 7.b Nenotiek

Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunsargi valsts svētkos vēro parādi

Mēs – Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunsargi instruktora – Imanta Kravaļa un skolotājas Ingrīdas Bērziņas pavadībā, šī gada 18. novembrī devāmies uz Rīgu vērot Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 99. gadadienai veltīto Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militāro parādi 11. novembra krastmalā.
Lasi vairāk

17. novembris Pļaviņu novada ģimnāzijā

Sagaidot Latvijas valsts 99. dzimšanas dienu, 17. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē izglītojamie un darbinieki pulcējās uz svinīgo līniju.
Lasi vairāk

Darba plāns 20. novembris – 24. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 20.novembris
Brīva diena

Otrdiena, 21.novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju A.Luksu 201.kab.
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru sanāksme, Rīgā (J.Nīcgale, I.Aleksejeva)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
MK sanāksmes

Trešdiena, 22.novembris
11.05 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 201. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10.- 12.kl. I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: S.Djubina, D.Samul, V.Grigorjeva, R.Vanaga)
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatoru seminārs, Rīgā (D.Vēvere, O.Krasutina)

Ceturtdiena, 23.novembris
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā fināla sacensības 1999.g.dz. Aizkrauklē
Matemātikas jomas koordinatoru seminārs, Rīgā (I.Ņikiforova)
Mācību vizīte ZINOO centrā Cēsīs, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena,24.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
14.00 “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums sporta zālē (piedalās 3.a, 3.b, 4.b, 5.b klases)
Psihologu seminārs, apmācība “Pozitīvās psihoterapijas metožu psihologa darbā”, Jēkabpilī (D.Vanaga)
UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas starptautiskais pasākums – Globālās izglītības diena “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem” Rīgā (S.Fjodorova)
Novadu dienas Aizkrauklē (L.Ivanova)

20.- 24.11. Tematiskā izstāde ”Sveiks un vesels!”
21.- -24.11. Galda spēļu turnīri
13.-24.11. Sūtījuma sagatavošana SAC ,,Pļaviņas”, noformēšana ar tautasdziesmām