Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ekodiena „Enerģija”

Ekodienas aktivitātes A.Lasmane, Ekoskolas koordinatore

3. septembrī mūsu skolā notika Ekoskolas noslēguma pasākums, veltīts aizvadītā mācību gada tēmai „Enerģija”.

Diena sākās ar rīta rosmi klasēs, kuru vadīja pašpārvaldes sporta ministrs M. Vilkaplāters. Pēc tam Ekopadomes priekšsēdētāja L. Maškova informatīvā radiopārraidē pastāstīja par enerģiju un veiktajiem pasākumiem tās taupīšanā skolā. Tad sākās klašu kolektīvu darbs pa vecumposmiem. 1. – 4. klašu kolektīvi izveidoja plakātu „Kā taupīt enerģiju?”, 5. – 7. klašu kolektīvi izstrādāja rīcības iespējas, kā apsildīt māju un samazināt siltumenerģijas patēriņu, savukārt 8. – 12. klašu kolektīvi veidoja kādas jaunas nākotnes ierīces, kas šobrīd nav zināmas, bet nākotnē būtu aktuālas, noderīgas, lai darbotos ar iespējami mazāku enerģijas patēriņu.

Notika arī Ekodienas izvērtēšana. To veica klašu kolektīvi, izmantojot izvērtēšanas anketu. Kā ieguvumu skolēni minēja, ka gada laikā iegūtās zināšanas un veikto pētījumu datus varēja atklāt plakātos un iepazīstināt ar tiem citu klašu skolēnus, nostiprināt prasmi radoši sadarboties grupā, apmainīties viedokļiem, izprast enerģijas taupīšanas nozīmi, elektroenerģijas nozīmi cilvēka dzīvē, apgūt svarīgākos elektrodrošības noteikumus. Kopumā diena tika novērtēta kā ļoti interesanta.

Paldies A. Seikovskai par šīs jomas konsultēšanu un skolas saimei – par paveikto!

2013./2014. mācību gadā – tēma „Veselīgs dzīvesveids”.

To, kā mums veicās šajā dienā, var aplūkot foto galerijā.

Zinību diena filiālē Odzienā