Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas padome

Biedrība “Atbalsts skolai”

Skolas padomes sastāvs 2017./2018.m.g.

Skolas padomes priekšsēdētāja: Nora Osipauska, tālr.: 27173449,
e-pasts: nora.osipauska@tvnet.lv

Vecāki: Guntis Džeriņš, Arita Ūdre, Intars Teterovskis, Ilze Sekere, Gunta Eriksone, Kristīne Liepiņa, Jānis Jaudzems, Nora Osipauska, Sinora Lazdiņa, Ilze Gregersone, Linda Reizniece, Edīte Leitlande, Ilgonis Placēns, Arnita Aizporiete, Laila Punāne, Aigars Lukss, Ligita Vildava, Iveta Priede, Dace Daiļida, Ilze Rūciņa-Vējiņa, Ginta Buševica, Ina Abramova

Skolotāji: Iveta Krastiņa, Armanda Lasmane, Sandra Fišmeistare, Kristiāna Balode, Iveta Briede

Pašvaldības pārstāvis: Silga Stučka

Skolēni: Gints Kapteinis, Kitija Smirnova, Samanta Seliverstova, Samanta Djubina, Guna Elīte, Alīna Kačkāne

 

Skolas padomes 28.02. sanāksmes lēmumi

Ar 28.02. Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

afisa-zibakcija

Skolas padomes sastāvs 2016./2017.m.g.

Skolas padomes priekšsēdētāja:  Nora Osipauska, mob.t.27173449, e-pasts: nora.osipauska@tvnet.lv
 

Vecāki: Intars Teterovskis, Ilze Sekere, Gunta Eriksone, Kristīne Liepiņa, Jānis Jaudzems, Nora Osipauska, Sinora Lazdiņa, Ilze Gregersone, Linda Reizniece, Ingrīda Bērziņa, Ilgonis Placēns, Arnita Aizporiete, Laila Punāne, Aigars Lukss, Ligita Vildava, Iveta Priede, Dace Daiļida, Elita Kaņepēja, Ginta Buševica, Ina Abramova, Karina Gulbinska

Skolotāji: Iveta Krastiņa, Sandra Fišmeistare, Armanda Lasmane, Kristiāna Balode, Iveta Briede

Pļaviņu novada domes pārstāve:Silga Stučka

Skolēni:Rēzija Līna Upeniece, Anete Bite, Igors Babaks, Kristīne Činka, Daniels Jerofejevs, Kristaps Mežmalis

Skolas padomes sastāvs 2015./2016.m.g.

Skolas padomes priekšsēdētāja:  DACE DAIĻIDA, mob.t.26153158, e-pasts: dacedailida@inbox.lv
 

Vecāki: Gunta Eriksone, Kristīne Liepiņa, Jānis Jaudzems, Nora Osipauska, Jolanta Pīķe, Ilze Gregersone, Sanda Vīksna, Elita Kaņepēja, Inguna Briežkalne – Jansone, Arnita Aizporiete, Līga Ostrovska, Andis Skrabutens, Evita Silapētere, Iveta Priede, Santa Patrijuka, Ilona Saviča, Ina Abramova, Jānis Bičevskis, Inga Djukareva, Sinora Lazdiņa

Skolotāji: Rita Pole, Inga Baginska, Armanda Lasmane, Ira Ņikiforova, Valdis Silovs, Valentīna Zdanovska

Pļaviņu novada domes pārstāve:Silga Stučka

Skolēni:Gints Kapteinis, Violeta Grigorjeva, Džesika Nikaļuka, Diāna Bariņa, Agris Apkalns, Ieva Skrabutena

Skolas padomes sanāksme

2014. gada 27. oktobrī plkst. 18:00 Pļaviņu novada ģimnāzijā Skolas padomes sanāksme. 
 
Darba kārtība:
1. Skolas padomes darba izvērtējums iepriekšējā periodā (2 gadi).
2. Skolas padomes sastāva pārvēlēšana.
3. Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolas reglamenta pilnveidošana, grozījumu apstiprināšana.
4. Pļaviņu novada ģimnāzijas attīstības plāna saskaņošana.
5. Dažādi jautājumi.

Skolas padomes sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja
DACE DAIĻIDA, mob.t.26153158, e-pasts: dacedailida@inbox.lv

Vecāki (klase)
Jānis Jaudzems 1.a
Nora Osipauska 1.b
Jolanta Pīķe 2.a
Ilze Gregersone 2.b
Sanda Vīksna 3.a
Elita Kaņepēja 3.b
Eva Lasmane 4.a
Arnita Aizporiete 4.b
Inga Rubīna Kalviša 5.a
Andis Skrabutens 5.b
Inese Elīte 6.a
Iveta Priede 6.b
Dace Daiļida 7.a
Inga Kazeiko 7.b
Santa Patrijuka 8.a
Ilona Saviča 8.b
Ina Abramova 9.a
Reinis Lūciņš 9.b
Modrīte Bičevska 10.
Inga Djukareva 11.
Ilgonis Placēns 12.
Iluta Saliņa Odziena
Arvīds Leitlants Odziena
Sinora Lazdiņa Odziena

Skolotāji
Rita Pole
Inga Baginska
Armanda Lasmane
Ira Ņikiforova
Valdis Silovs
Iveta Dūmiņa

Pļaviņu novada domes pārstāvis
Silga Stučka

Skolēni
Arnolds Arnītis 11.
Ieva Skrabutena 11.
Jānis Andersons 11.
Mārcis Beķers 12.
Arina Deņisova 9.b
Džesika Nikaļuka 9.b

Skolas padomes sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja
Ilonda Pujāte, mob.t. 27509463, e-pasts: ilonda.ik@inbox.lv
Vecāki (klase)
Jolanta Pīķe 1.a
Ilze Gregersone 1.b
Marina Striķe 2.a
Elita Kaņepēja 2.b
Ilgonis Placēns 3.a
Jana Tēraude 3.b
Inga Rubīna Kalviša 4.a
Larisa Stepanova 4.b
Svetlana Saliete 5.a
Iveta Priede 5.b
Dace Daiļida 6.a
Inga Kazeiko 6.b
Santa Patrijuka 7.a
Ilona Saviča 7.b
Līga Ostrovska 8.a
Iveta Krastiņa 8.b
Inese Vilciņa 9.a
Jolanta Naudiņa 9.b
Inga Djukareva 10.
Inese Saulīte 11.
Ilonda Pujāte, 27509463 12.
Sinora Lazdiņa, Odziena
Lauris Saliņš, Odziena
Arvīds Leitlants, Odziena
Skolotāji
Armanda Lasmane
Vladimirs Samohins
Silga Stučka
Ilze Luksa
Iveta Dūmiņa
Pļaviņu novada domes pārstāvis
Andrejs Kačkāns
Skolēni
Pauls Krastiņš 12.
Guna Pujāte 12.
Dagnija Kiseļeva 12.
Liene Lakstīgala 9.b
Miks Vilkaplāters 10.

Skolas padomes sēdes 2. decembra lēmumi

1. Priekšmetu skolotājiem atgādināt par laicīgu kavējumu atzīmēšanas nepieciešamību elektroniskajā žurnālā.

2. Klašu audzinātājiem aktivizēt vecāku informēšanu par skolēnu kavējumiem: ja ir aizdomas par neattaisnotu kavējumu un ja skolēns aiziet no skolas stundu laikā neinformējot klases audzinātāju, ziņot par to vecākiem nekavējoties.

3. Klašu audzinātājiem katra mēneša beigās iesniegt ziņas par skolēniem ar nepietiekamajiem vērtējumiem un neattaisnotiem kavējumiem un disciplīnas pārkāpumiem direktoram, kurš par to informē skolas padomes aktīvu.

4. Katra otrā mēneša 1. nedēļā izskatīt skolēnu nepietiekamo vērtējumu un neattaisnoto kavējumu, disciplīnas pārkāpumu iemeslus sanāksmē, kurā piedalās skolas skolēns, skolēna vecāki, klases audzinātājs, skolas vadības pārstāvis, skolas padomes pārstāvji; ja pēc šīs sanāksmes rezultāti neuzlabojas, lietu iesniegt Pļaviņu novada domes administratīvajā komisijā.

5. Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvaldei izveidot informatīvu materiālu un prezentāciju par smēķēšanas kaitīgumu. To izvietot skolas informatīvajos stendos, slaidos skolas mājas lapā.

6. Ieteikt klašu audzinātājiem klases stundā sniegt skolēniem informāciju par smēķēšanas un citu atkarību izraisošu vielu kaitīgumu, informēt par iespējamiem sodiem smēķēšanas gadījumos pie skolas un tās tuvākajā apkārtnē, skolēniem apstiprināt iegūto informāciju ar parakstiem drošības instruktāžas lapā.

7. Lūgt Pļaviņu novada domes deputātiem un pašvaldības policijai veikt reidus, lai palīdzētu novērst skolēnu smēķēšanu skolas tuvākajā teritorijā.

8. Atkārtoti veikt aptauju skolēniem un vecākiem klasēs, kuras vēlas izmēģināt skolēnu formas ieviešanu.

9. No 2011./2012. mācību gada ieviest skolēna svētku formu (balts krekls, tumšas bikses, tumšas kurpes zēniem; balta blūze, tumši svārki garumā zem ceļgala vai tumšas garās bikses meitenēm, tumšas kurpes). Informāciju pievienot iegādājamo mācību līdzekļu sarakstam.

10. Pieņemt zināšanai informāciju par skolas fonda izveides nepieciešamību, uzaicināt uz nākamo skolas padomes sēdi speciālistu, kas informētu par šāda fonda izveides un pārvaldīšanas kārtību.

11. Organizējot ziedojumu vākšanas akciju, norādīt konkrētu objektu vai mērķi, kur līdzekļi tiks izlietoti.

12. Izveidot uzticības e–pastu un informēt par to skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, Pļaviņu novada iedzīvotājus.

13. Informāciju par vecākiem domātiem pasākumiem izvietot Pļaviņu novada informatīvajos stendos, novada mājas lapā un novada avīzē.

14. Skolas padomes locekļiem, kas ievēlēti no klašu grupas, informēt savas klašu grupas paralēlās klases vecāku pārstāvi par skolas padomē risinātajiem jautājumiem.

Skolas padomes 14.oktobra sēdes lēmumi

1. Apstiprināt 2010./2011.m.g Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomi šādā sastāvā: skolēni: Rita Lazda, Žanete Vingre, Arita Lukss; Zane Kažus, Edgars Arnītis, Renāte Lūciņa; vecāki: Larisa Stepanova (1.kl.), Ļubova Nikaļuka (2.kl.), Dace Daiļida (3.kl.), Santa Patrijuka (4.kl.), Jeļena Žmurova (5.kl.), Valdis Hermanis(6.kl.), Inga Djukareva (7.kl), Sandra Silagaile (8.kl.), Valdis Āboliņš (9.kl.), Agnese Knodze (10.kl.), Inese Elīte (11.kl.); Anda Jablonska(12.k.), Sinora Lazdiņa (Odziena), Aija Avotiņa (Odziena); skolotāji: Iveta Dūmiņa, Armanda Lasmane, Ilze Luksa, Silga Stučka, Ināra Medvedeva, Vladimirs Samohins.

2. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētaju ievēlēt Andu Jablonsku.

3. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētajas vietnieci ievēlēt Santu Patrijuku.

4. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes sēžu protokolisti ievēlēt Silgu Stučku.

5. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes aktīvā ievēlēt Valdi Āboliņu, Sinoru Kārklu, Ivetu Dūmiņu, Larisu Stepanovu, Agnesi Knodzi, Vladimiru Samohinu.

6. Skolas padomes locekļiem, Pļaviņu novada domes deputātiem Valdim Āboliņam un Vladimiram Samohinam Pļaviņu novada domes sporta, izglītības un kultūras komitejā risināt jautājumu par domes pārstāvja ievēlēšanu skolas padomē.