Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: labais darbs

Labie darbi 2020

Oktobris un novembris aizsākās mūsu skolā ar aktivitātēm Labo darbu veikšanā. Šogad akcijas devīze bija “Ir labi būt labam!”. Neskatoties uz esošo situāciju, ka 1. – 6.klašu skolēni mācās klātienē, bet 7.-12. klašu skolēni turpina mācības attālināti, klases rada iespēju realizēt savu iecerēto! Atkal varam priecāties un būt gandarīti, ka kādam ir sagādāts prieks, palīdzēts un novadā ir kļuvusi sakoptāka vide. Priecāsimies par klašu paveikto, toleranci un atbildības sajūtu! Lasīt vairāk…

4.a klases „Labais darbs”

Darbojamies projektā „Sporto visa klase” jau otro gadu. Projekta ietvaros bērni galvenokārt sporto, apgūst peldētprasmi. Viens no projekta nosacījumiem: katrai klasei jāveic arī savs „Labais darbs”. Šogad 31.janvārī izvēlējāmies doties uz Krustpils novada Krustpils pagasta „Līčiem” un apciemot „Mīļdzīvnieku biedrību”. Lasīt vairāk…