Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 22. – 26. janvāris

Pirmdiena, 22. janvāris
10.00 – 13.10 Vebinārs “Ilgtspējīgas un produktīvas vides nodrošināšana skolās” (S. Kupča)
9.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 23. janvāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Nodarbība skolotājiem par zinātniskās pētniecības darbiem un projektu darbiem 201. kab.
Tiešsaistes apmācības “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” (V. Platgalve)

Trešdiena, 24. janvāris
Seminārs atbalsta speciālistiem “Atbalsts bērniem ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē” Kokneses pamatskolā – attīstības centrā (I. Balode, S. Fjodorova)
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (Latviešu valoda)

Ceturtdiena, 25. janvāris
18.00 9.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Tiešsaistes apmācības “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” (V. Platgalve)

Piektdiena, 26. janvāris
MOT Jauno MOTivatoru apmācības Rīgā (L. Teterovska, Ē. M. Saliņa)
Tiešsaistes apmācības “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” (V. Platgalve)

27.01. Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības konference “Sociālā un pilsoniskā mācību joma izglītības saturā” (I. Krastiņa)
27.01. MOT Jauno MOTivatoru apmācības Rīgā (L. Teterovska, Ē. M. Saliņa)