Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 15. – 19. janvāris

Pirmdiena, 15. janvāris
MOT nodarbības 7.b, 7.a kl. 211. kab.

Otrdiena, 16. janvāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3., 4. mācību stundas laikā Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 5. – 6. kl. 316. kab.
5., 6. mācību stundas laikā Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 8. – 9. kl. 316. kab.
15.00 LIVA Direktoru sarunas tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Metodisko komisiju sanāksmes
MK vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 17. janvāris
16.00 Skolu muzeju biedrības sanāksme (tiešsaistē) par 2. semestra aktivitātēm skolu muzeju darbā (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 18. janvāris
MOT nodarbības 8.a, 8.b kl. 214. kab.

Piektdiena, 19. janvāris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. kl. tiešsaistē 20. kab. (piedalās: V. Jaudzema, K. K. Brūniņa, A. Gorpeņuka, A. E. Rektiņa, L. Lukss
Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks” 9.b klasei
12.30 Barikāžu atceres pasākums skolas iekšpagalmā
9. -12. klašu skolēnu tikšanās ar Banku augstskolas pārstāvjiem svinību zālē