Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 25. decembris – 5. janvāris

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 25. decembris
Ziemassvētki

Otrdiena, 26. decembris
Ziemassvētki

Trešdiena, 27. decembris
10.00 Tiešsaistes seminārs sākumskolas skolotājiem “Metodes klases saliedēšanai” (K. Balode, S. Fišmeistare, Indra Ozoliņa, I. Reitere)
10.00 Vizuālās mākslas jomas skolotāju seminārs tiešsaistē (G. Bramane – Kaminska)
Mācību ekskursija uz Kluba “Māja” organizētu pasākumu – interaktīvās nodarbības izlaušanās spēle “Latvija no PSRS līdz ES” Rīgā

Ceturtdiena, 28. decembris
10.00 IT jomas skolotāju seminārs Aizkraukles novada vidusskolā (V. Platgalve, E. Valdberga)
10.00 Matemātikas jomas skolotāju sanāksme tiešsaistē (I. Bērziņa, A. Igaune, I. Luksa, A. Seikovska)
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim elektroniskas aizpildīšanas un atbilstoši aizpildītu titullapu par 2023./2024. m. g. II semestri iesniegšanas kancelejā pēdējā diena

Piektdiena, 29. decembris

Pirmdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Otrdiena, 2. janvāris
10.00 Dizaina un tehnoloģiju jomas skolotāju meistarklase “3D printera izmantošana” 25. kab.

Trešdiena, 3. janvāris

Ceturtdiena, 4. janvāris

Piektdiena, 5. janvāris
Pēdējā diena pieteikuma – motivācijas vēstules iesniegšanai skolas direktorei skolotāja Māra Siliņa piemiņas stipendijas saņemšanai
Līdz plkst. 17.00 pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē