Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 18. – 22. decembris

Pirmdiena, 18. decembris
MOT nodarbības 7. klasēm 211. kab. (atceltas)
Jaunsardzes centra organizēts seminārs Rīgā (G. Mozga)
MOT Ziemassvētku pasākums Rīgā (I. Luksa)

Otrdiena, 19. decembris
MOT nodarbība 8. klasēm 214. kab.
Tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidentu Aigaru Rostovski 10. – 12. kl. svinību zālē
Jaunsardzes centra organizēts seminārs Rīgā (G. Mozga)
16.00 2.b klases Ziemassvētku pasākums svinību zālē

Trešdiena, 20. decembris
Līdz plkst. 12.00 I semestra vērtējumu izlikšana 4. – 12. klasēm
Līdz plkst. 13.00 4. – 12. klašu skolēnu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību saņēmēju sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
14.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 20. kab.
Līdz plkst. 17.00 1. – 3. klašu skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstu
iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu ziemas brīvdienās iesniegšana kancelejā
17.00 Ziemassvētku pasākums “Ceļojums” 5. – 8. kl. skolēniem svinību zālē
13.30 – 15.00 Lekcija par reproduktīvās un seksuālās veselības nozīmi 9. – 10. klašu skolēniem svinību zālē

Ceturtdiena, 21. decembris
11.00 – 12.00 Latvijas Nacionālā bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” ietvaros organizētā tiešsaistes viktorīna “Ziemassvētki kanonā” 6. – 9. klasēm 215. kab.
Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Izdzīvot Ziemassvētkus” 10. klasei
18.00 Ziemassvētku pasākums “Dzīvē kā teātrī, teātrī kā dzīvē” 9. – 12. kl. skolēniem svinību zālē
Jaunsardzes centra VAM nodarbība Jēkabpilī (G. Mozga)

Piektdiena, 22. decembris
Liecību izsniegšana/klašu Ziemassvētku pasākumi
9.00 Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētku stāsts” 1. – 4. kl. skolēniem svinību zālē
6.a klases Ziemassvētku pasākums svinību zālē
Jaunsardzes centra VAM nodarbība Jēkabpilī (G. Mozga)