Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 18. – 22. septembris

Pirmdiena, 18. septembris
MOT nodarbības 7. klasēm 211. kab.
18.00 7.a, 7.b kl. vecāku sapulce svinību zālē
Interešu izglītības dalībnieku sarakstu iesniegšanas (jolanta.nicgale@png.edu.lv) pēdējā diena

Otrdiena, 19. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
MOT nodarbība 8.b klasei 316. kab.
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
18.00 8.a, 8.b kl. vecāku sapulce svinību zālē
18.00 1.a klases vecāku sapulce 114. kab.
Reģionālais seminārs “Jauno uzņēmēju skola” Madonā (piedalās: I. Ambaine, N. Gasperoviča, D. Isaks, K. Kaļva, R. Kaņepējs, D. Kmito, L. Lukss, A. Mende, A. E. Rektiņa, M. Smirnova, G. Vuškārnieks, A. Miltiņš)

Trešdiena, 20. septembris

Ceturtdiena, 21. septembris
18.00 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 312. kab.
18.00 6.a klases vecāku sapulce 201. kab.
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS noslēguma konference – “VAKAR. ŠODIEN. RĪT” Rīgā (S. Fjodorova)
Google for Education Educator Level 1 seminārs Aizkrauklē (A. Igaune, V. Platgalve)

Piektdiena, 22. septembris
8:30 – 11:00 3.b klases mācību pārgājiens uz Sociālās aprūpes centru Gostiņos