Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 11. – 15. septembris

Pirmdiena, 11. septembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskas aizpildīšanas un atbilstoši aizpildītu titullapu par 2023./2024. m.g. iesniegšanas kancelejā pēdējā

Otrdiena, 12. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.50 5.a; 5.b; 7.a; 8.a; 8.b; 12. kl. skolēnu sanāksme svinību zālē
13.00 6.a; 6.b; 7.b; 9.a; 9.b; 10; 11. kl. skolēnu sanāksme svinību zālē
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
18.00 5.b klases vecāku sapulce 204. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 112. kab.

Trešdiena, 13. septembris
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā (Ē. M. Saliņa, S. Fjodorova)
Erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” ieraksts Latvijas televīzijā (piedalās 6.a klases pārstāvji)

Ceturtdiena, 14. septembris
MOT nodarbība 8.a klasei 316. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 116. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 5.a klases vecāku sapulce 309. kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 216. kab.

Piektdiena, 15. septembris
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu 2023./2024. m. g. elektroniskās iesniegšanas (lana.ivanova@png.edu.lv) pēdējā diena
Klases audzinātāju tematisko plānu un atbilstoši aizpildītu titullapu par 2023./2024. m. g. iesniegšanas kancelejā pēdējā diena