Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 4. – 8. septembris

Pirmdiena, 4. septembris
Klašu fotografēšanās

Otrdiena, 5. septembris
15.00 Izglītības iestāžu vadītāju, pašvaldības administrācijas un nodaļu vadītāju darba sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 MK sanāksmes
Klašu fotografēšanās
6.a, 6.b kl. mācību ekskursija

Trešdiena, 6. septembris

Ceturtdiena, 7. septembris
17.30 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Līdz plkst. 17.00 pārbaudes darbu, fakultatīvo nodarbību, pagarinātas dienas grupas, individuālo konsultāciju grafiku aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 8. septembris