Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Bezmaksas fotoplenērs jauniešiem Kauņā

IMG-20230515-WA0000Jauniešiem no 16-30 gadiem, kuriem interesē fotografēšana, ir iespēja piedalīties bezmaksas fotoplenērā Kauņā. Pasākums tiek organizēs Aizkraukles novada pašvaldības projekta ietvaros. Tiek apmaksāts brauciens, ēdināšana, naktsmītnes. Pieteikties pie projektu vadītājas Ilutas Grozas.