Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolu sacensība “Grauda ceļš līdz skolai”

FB - BASF konkurss (5)Nodibinājums Iespējamā misija sadarbībā ar lauksaimniecības risinājumu uzņēmumu BASF rīko Latvijas skolu sacensību, kurā 5.-9.klašu skolēni aicināti aizpildīt 14 jautājumu garu aptauju, demonstrējot savas zināšanas un izpratni par lauksaimniecības nozari 21.gadsimtā.

Skola, no kuras tiks iesniegts visvairāk skolēnu atbilžu, iegūs galveno balvu - “Lauku dienu skolā”, kuras ietvaros tiks nodrošinātas ar lauksaimniecības tēmu saistītas vieslekcijas, izglītojošas aktivitātes, fotografēšanās, kā arī cienasts no konkursa organizatoriem.
Kas jādara skolai, lai piedalītos?
  1. Skolas pārstāvis ar sacensības nolikumu var iepazīties šajā saitē https://www.dziveigatavs.lv/skolu-sacensiba
  2. Skolas pārstāvis iesūta savas iestādes dalību apstiprinošu epastu uz dziveigatavs@iespejamamisija.lv
  3. Skola organizē aptauju aizpildīšanu 5.-9.klasēs. Aptauja pieejama “Dzīvei Gatavs” platformā https://www.dziveigatavs.lv/skolu-sacensiba
Ar aptauju palīdzību vēlamies noskaidrot, kādas ir 5.-9.klašu skolēnu zināšanas un izpratne par lauksaimniecības nozari 21.gs., un pārbaudīt, vai pastāv kādi mīti, ko nepieciešams kliedēt. Pēc iespējas lielāks iesniegto aptaujas anketu skaits ļaus mums iegūtos rezultātus uzskatīt par vērā ņemamiem datiem, uz kā pamata vēlāk šajā mācību gadā izvērst izglītojošu kampaņu un veidot mācību materiālus, ar kuru palīdzību skolēnos veicinātu zinātnē balstītu izpratni par šo Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgo jomu.
Skolu sacensība norisināsies līdz 30.septembrim, un jau dažas dienas pēc sacensības noslēguma ziņosim, uz kuru no Latvijas izglītības iestādēm 13.oktobrī vedīsim “Lauku dienu skolā”.