Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Pļaviņu dambretes turnīra 1. posma sacensības

1. posma sacensībās tiešsaistē piedalījās 14 spēlētāji. Lieliski nospēlēja Žanete Stendere 3.b, Katrīna Borokova 5.b, Kendija Štrikmane 5.a, Dīns Berģis 7.a un Alise Sandija Piļjanovska 1.b.
Nākamā spēle notiks sestdien, 12. februārī, plkst. 11:15.
Aicinām pieteikties lielos un mazos spēlētājus!
Ar 1. posma sacensību rezultātiem var iepazīties šeit.

Skolotājs Herberts Millers