Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi starpnovadu olimpiādē

8. decembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) krievu valodā 8. – 12. klasēm, kurā Kate Kondrāte (9.b klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Anastasija Gorpeņuka (9.b klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Megija Antonoviča (9.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 1. vietu, Vitalijs Grišuļonoks (9.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Sofija Pakalka (8.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Anastasija Trifanova (11. klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 2. vietu, Darja Kmito (10. klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 3. vietu.
Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!