Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi matemātikas starpnovadu olimpiādē 5. – 8. klasēm

26. februārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Justīne Riekstiņa (6.b klase, skolotāja Anita Seikovska) ieguva 3. vietu, Anastasija Gorpeņuka (8.b klase, skolotāja Aiva Igaune) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!