Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

29. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm, kurā Linards Lukss (9.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva atzinību.
9. februārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm, kurā Elīza Luksa (11. klase, skolotāja Inga Ozoliņa) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādēm!