Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs 2020. gada novembrī

olimpiades

4. novembrī tiešsaistē norisinājās Angļu valodas olimpiādes 10. – 12. klasei 2. posms, kurā Andis Daugavietis (11. klase) un Erica Polastri (11. klase) ieguva 2. vietu, Beāte Skrabutena (11. klase) un Edīte Visocka (10. klase) ieguva 3. vietu, Intars Kažus (11. klase) ieguva atzinību. Skolotāja Valda Mičule.

26. novembrī tiešsaistē aizritēja bioloģijas olimpiādes 9. – 12. klasei 2. posms, kurā skolotājas Evitas Valdbergas  audzēkņi Andis Daugavietis (11. klase), Laila Bicāla (9.b klase) ieguva 1. vietu, Aksels Leitlants (9.b klase), Edīte Visocka (10. klase) ieguva 2. vietu,  Linards Lukss (9.b klase) ieguva 3. vietu,  Ralfs Striķis (9.b klase), Beāte Skrabutena (11. klase)  ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!