Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Par attālinātā mācību procesa norisi Pļaviņu novada ģimnāzijā

Attālinātais mācību process ir pārbaudījums un jauna pieredze ikvienam tajā iesaistītajam – skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolas vadībai.
Iegūtā atgriezeniskā saite un aptauju rezultāti liecina, ka skolēnu un vecāku vērtējumi par attālināto mācīšanos ir dažādi.
Attālinātā mācīšanās nebūtu iespējama bez sadarbības un vecāku ieinteresētības un atbalsta, tāpēc visiem kopīgi ir izdevies spert pirmos soļus kompetenču pieejā visās vecuma grupās, rast risinājumus dažādām grūtībām.
Pļaviņu novada ģimnāzijā attālinātā mācību procesa laikā temata nobeiguma pārbaudes darbu vērtējumi tiek izteikti procentos. Saskaņā ar VISC un SKOLA2030 izstrādātajām “Vadlīnijām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” – darbus, kurus vērtē 10 ballu skalā, ir ieteicams plānot klātienes mācību procesā, tā nodrošinot objektīvus apstākļus un vienlīdzīgas atbalsta iespējas no skolotāja puses. Lasīt vairāk…

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu