Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

No veca jauns 2!

20190510_083008Kustības „Draudzīga skola” misija ir pilnveidot skolas vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas vadību tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Dažādās sadarbības iespējas, sadarbības prasmju veicināšana šajā gadsimtā ir vienas no darba tirgū pieprasītākajām lietām. Kustība „Draudzīga skola” aicina arī šogad apskatīt, izmēģināt un novērtēt skolas mājturības skolotāju un prasmīgu meiteņu (īpašs paldies 9.b klases audzēknēm Beātei, Elīzai, Evelīnai un Agitai) kopdarbu – koka krēslus, kas atjaunoti dekupāžas tehnikā. Akcija NO VECA JAUNS ir par videi saudzīgu dzīvesveidu un izpratnes veidošanu, kā radoši izmantot lietas otrreiz. Lai laba sēdēšana ikvienam!

Aiga Bērziņa, kustības koordinatore

Darba plāns 13. – 17. maijs

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 13. maijs
11.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada Sociālajā dienestā (S. Fjodorova, I. Luksa)
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 5.a klasei svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 ZPD teorijas daļas iesniegšana elektroniski (iveta.krastina@png.edu.lv)
Profesionālās pilnveides teorētiski praktiskais seminārs “Traumu profilakse un trenera loma audzēkņu motivācijā” Valmierā (J. Eiduks)

Otrdiena, 14. maijs
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ekoskolas koordinatoru sanāksme 102. kab.
15.30 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201. kab. – atb. I. Luksa
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 5.b klasei svinību zālē
11. a,b klases mācību ekskursija
7.55 un 15.30 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 215. kab.

Trešdiena, 15. maijs
Ekoskolas aktīva ekskursija uz Valmieru
Latvijas skolēnu šaha olimpiādes fināls Rīgā (piedalās E. Muceniece)

Ceturtdiena, 16. maijs
Līdz plkst. 16.00 vērtējumu izlikšanas 9., 12. klašu skolēniem pēdējā diena
Līdz plkst. 17.00 9., 12. klašu Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu elektroniska iesniegšana lana.ivanova@png.edu.lv
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (piedalās 2004. – 2007. g. dzimušie)
Informatīvi izglītojoša konkursa “Esi drošs – neesi pārdrošs!” fināls Rīgā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Latvijas Dabas muzejā

Piektdiena, 17. maijs
8.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 20. kab.
2. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 6.b klasei 212. kab.
3. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 6.a klasei 212. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
2.a klases mācību ekskursija
12.30 Zvana svētki svinību zālē
17.00 9.a klases vecāku sapulce 27. kab.
17.30 Zinību svētki

13.05.- 17.05. Tematiskā izstāde „ Latvijas vērtības” – skolas bibliotēkā