Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1septapsv2

Darba plāns 29.augusts – 2. septembris

Pirmdiena, 29.augusts
10.00 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
 
Otrdiena, 30.augusts
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.
 
Trešdiena, 31.augusts
Gatavošanās jaunajam mācību gadam
 
Ceturtdiena, 1. septembris
Zinību diena
9.00 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.30 Svinīgā līnija
10.30 Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi
 
Piektdiena, 2. septembris
6.a klases mācību ekskursija

Tikšanās ar projekta Mammadaba pārstāvjiem

mammadaba2016./2017.m.g. Pļaviņu novada ģimnāzija ir izraudzīta par Mammadaba  vēstniecību, tāpēc

piektdien, 26.augustā, plkst.10.00 209.kabinetā

būs tikšanās ar projekta pārstāvjiem, lai kopīgi pārrunātu vēstniecības iespējas.

Laipni aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji!

Atgādinājums par braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem

Atgādinām, lai līdz 01.09.2016. skolēns, kura deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Klintaines pagastā, saņemtu braukšanas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā (braukšanas karti), iesniegums skolēna likumiskajam pārstāvim skolas kancelejā jāiesniedz līdz 25.08.2016.
Noteikumi braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem

Mācību grāmatu saņemšana 2016./2017.mācību gadam

gramataNepieciešamos mācību līdzekļus jaunajam mācību gadam Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņi varēs saņemt skolas bibliotēkā (ir jābūt nodotām iepriekšējā m.g. grāmatām) no 2016.gada 29.augusta. Ja skolēns nevar ierasties norādītajā datumā,mācību līdzekļus būs iespējams saņemt no 2016.gada 2.septembra.

Klase

Datums

Laiks

1.,2. klase 29. augusts 9.00- 12.00
3.,4. klase 29. augusts 13.00- 16.00
5.,6. klase 30. augusts 9.00- 12.00
7.,8. klase 30. augusts 13.00- 16.00
9., 10., 11., 12.klase 31. augusts 9.00- 15.00

 Lai prieks tikties skolas bibliotēkā!

Apvāko un saudzē saņemtos mācību līdzekļus!

“Sajūtu vasara” noslēgusies

No 8. līdz 17. augustam Pļaviņu novada ģimnāzijā notika radošās nodarbības “Sajūtu vasara” bērniem vecumā no 7 – 12 gadiem. Šo nodarbību mērķis bija ne tikai lietderīga brīvā laika pavadīšana, bet arī vēlme pievērst bērnu uzmanību dažādiem dabaszinātņu tematiem. Nodarbību plāns bija izstrādāts tā, lai aptvertu visas cilvēka maņas un atklātu to saistību ar tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, bioloģija, mūzika, latviešu valoda, ģeogrāfija u.c. Apvienojot izklaidi (spēles gan telpās, gan klasē) ar iespēju uzzināt ko jaunu, bērni varēja veikt eksperimentus un matemātiskus aprēķinus, strādāt ar sāls mīklu un cukura mastiku, līmēt gleznas no dažādiem materiāliem, piedalīties pasakas sacerēšanā un lomu spēlēs, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem (piemēram, kāpēc mums ir ausis?). Kopīgi noskaidrojām, cik nozīmīga ir katra no maņām gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, kā izplatās gaisma un skaņa, kas ir optiskā ilūzija.

Katra diena beidzās ar padarītā vai uzzinātā izvērtēšanu. Daži citāti no bērnu rakstītā.

Viviāna: “ Man patika spēles “Gurķi”, “Figūras” un lidojošie šķīvīši. Sev es liktu atzīmi par šodienas darbu 7, jo dažreiz kaut kas neizdevās. Vēlējums skolotājai – lai viss izdodas un ir paklausīgi bērni!”
Maira: “Man nodarbības ļoti patika. Es jutos ļoti labi, ka gribētos vēl atgriezties šajā stundā.”
Edgars: “Man visvairāk patika vakardiena [7.diena Sāls kalni un rūgumpodi], jo mēs tur taisījām mantiņas (no sāls mīklas) un visiem sanāca. Es gribētu, lai mēs ik pēc viena darba ietu ārā spēlēt spēles.”
Prieks, ka visiem nodarbību dalībniekiem patika, un tika izteikta vēlme pagarināt “Sajūtu vasaru”. Tās bija lieliskas kopā pavadītas dienas, un ceru, ka arī patīkama ieskaņa jaunajam mācību gadam.
Paldies dalībniekiem par izturību un zinātkāri, vecākiem par uzticēšanos un atbalstu! Paldies Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītājai Guntai Grandānei un bibliotekārei Antrai Galiņai par labajiem vārdiem un ticību nodarbību idejai! Paldies skolas direktorei Ritai Polei par iespēju realizēt radošās nodarbības!
 

                   Radošo nodarbību vadītāja Laura Avotiņa

Iespēja saņemt stipendiju 1. un 10.klases skolēniem

Pļaviņu novada ģimnāzija piešķir 1. klases un 10. klases skolēnam (skolēna vecākam) 2016./2017. mācību gadā vienreizēju stipendiju (turpmāk stipendiju), lai sniegtu materiālu atbalstu skolēna vajadzību nodrošināšanai mācībām Pļaviņu novada ģimnāzijā. Kārtība par stipendiju piešķiršanu var iepazīties šeit.