Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Drošības dienas pasākums „Esi uzmanīgs”

Sanita Placēna, Pļaviņu novada ģimnāzijas

5.a klases preses nodaļas vadītāja

drosiba2015. gada 11.septembrī mūsu klasē notika drošības dienas pasākumi, kuros tika aktualizēti jautājumi, kas saistīti ar dažāda veida drošību – cilvēka personīgo drošību un ugunsdrošību. Šīs dienas mērķis bija uzlabot savas zināšanas par savu un apkārtējo drošību, kā arī apzināt drošības nozīmi ikdienā.
Šīs dienas ietvaros mūsu, 5.a klasei bija lieliska iespēja tikties ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Egiju Kārkliņu. Viņa skolēniem pastāstīja par drošības pasākumiem, kas jāievēro, atrodoties uz ceļa un ceļā uz skolu, par piesprādzēšanos, braucot ar transportu, cik svarīgi ir paglābt dzīvību un veselību, ka automašīnā jābūt svara atbilstošiem sēdeklīšiem mazajiem bērniem, akcentēja to, ka šoferis ir atbildīgs par tiem, kas brauc ar viņu kopā. Aicināja padomāt par satiksmē iesaistīto dalībnieku savstarpējo kultūru un atbildību gan kā gājējam, gan velosipēdistam, gan pasažierim, kā arī kopīgi ar vecākiem pārrunāt ceļa satiksmes noteikumus. Inspektore mums atgādināja, ka katram cilvēkam ir jāspēj paredzēt, novērtēt un atbilstoši rīkoties iespējami bīstamās situācijās uz ielām vai ceļiem. Arī vecākiem un pieaugušajiem cilvēkiem apzināties, ka viņi ir kā paraugs saviem bērniem, rāda kā satiksmes noteikumus izmantot ikdienā.
Tā kā mūsu skola atrodas netālu no dzelzceļa, tad jāatceras, ka arī pie tā ir jāievēro drošības noteikumi. Svarīgākie no tiem ir: nestaigāt pa sliedēm, neklausīties austiņās mūziku, nekad nešķērsot dzelzceļu pie sarkanās signāla. E. Kārkliņa mūs drošības dienas laikā informēja  par drošību internetā, aicinot nekad neatbildēt nepazīstamiem cilvēkiem, kā arī lika padomāt par elektrodrošību un tās bīstamību, atgādinot, ka nekad nevajag skarties klāt elektrības vadiem vai rotaļāties to tuvumā.
E. Kārkliņa uzvēra, ka veselība un drošība ir vērtība un der atcerēties, ka mēs par to esam atbildīgi gan ar savu uzvedību, gan rīcību. Par šiem jautājumiem mums bija iespēja noskatīties videofilmu „Sargā sevi un savas mantas”, kur galvenā varone Ieva ar mums kopā atkārtoja svarīgākos jautājumus par drošību. Nodarbības beigās inspektore skolēniem uzdeva jautājumus par kopīgi pārrunāto, kā balvas par pareizām atbildēm, skolēniem pasniedzot atstarotājus.
Paldies Egijai Kārkliņai par saistošu un profesionāli novadīto nodarbību, padomiem un ieteikumiem, kas jāievēro, lai saglabātu savu veselību un drošību! Priecājamies par uzsākto sadarbību!
Paldies Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa priekšniekam Gatim Strazdiņam par ieinteresētību sadarbībā ne tikai ar skolām, bet arī  ar konkrētām klasēm! Ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmāk!
Drošības dienas turpinājumā skolēni apmeklēja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) Atvaru ielā, Pļaviņās, kur  Aizkraukles daļas Pļaviņu posteņa ugunsdzēsējs-glābējs Guntis Džeriņš mums vadīja nodarbību par rīcību ugunsgrēka gadījumā un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Viņš pastāstīja par ugunsdrošību ne tikai teorētiski, bet arī dalījās savā pieredzē, skaidrojot pārgalvīgas rīcības sekas.
G. Džeriņš mums pastāstīja par ugunsdzēsēju aprīkojuma tehniskajām iespējām un vispārīgajiem uzdevumiem, parādīja ugunsdzēsēju darba telpas, iekārtas un aparatūru. Pastāstīja, kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un kā rīkoties gadījumā, ja notikusi nelaime un ir nepieciešama ugunsdzēsēju -glābēju palīdzība.
Lai skolēni varētu praktiski darboties, bija jāievēro drošības noteikumi. G.Džeriņš akcentēja skolēniem, ka nekad nedrīkst darboties bez cimdiem un aizsargķiveres, ugunsdzēsēju darbā tas ir ļoti svarīgi, kā arī ikviena cilvēka dzīvē, piemēram, kurot ugunskuru, arī būtu jāvelk cimdi.
G. Džeriņš pastāstīja, ka ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos ugunsdzēsēji lieto specifiskam darbam paredzēto aizsargapģērbu un individuālus aizsardzības līdzekļus. Ugunsdzēsēja aizsargapģērba komplektācijā ietilpst: ugunsdzēsēja speciālais aizsargtērps, aizsargzābaki, aizsargcimdi un ķivere ar pasegu. Ugunsdzēsēja speciālais aizsargtērps aizsargā no augstas vai zemas temperatūras, tas īslaicīgi var izturēt tiešas liesmas iedarbību (dažas sekundes).
Darbam ar bīstamām vielām paredzēti speciālie ķīmiskie aizsargtērpi. Darbam elpošanai nepiemērotā vidē ugunsdzēsēji- glābēji izmanto saspiesta gaisa elpošanas aparātus ar sejas maskām, kas pilnīgi norobežo cilvēka elpošanas orgānus no apkārtējās vides. Parasti šāds aparāts nodrošina ugunsdzēsējam gaisa rezervi elpošanai nepiemērotā vidē aptuveni 30 minūtes.
Ugunsdzēšanas aparātus iedarbina atbilstoši instrukcijai, par to pārliecinājāmies mēs, praktiski to veicot gan griežot stiepli, gan dzēšot ar ūdensstrūklu. Bijām gandarīti, ka mums bija iespēja iepazīties ar glābšanas tehniku un aprīkojumu, uzzināt vairāk par ugunsdzēsējā -glābēja profesiju un ikdienu, pārrunāt ar drošību saistītus jautājumus, kā pasargāt sevi un savus draugus no nelaimes, kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks.
Sapratām, ka ugunsdzēsēju darbs ir grūts, atbildīgs, riskants.
Par profesionāli meistarīgi novadīto nodarbību sakām paldies Guntim Džeriņam, par nodarbības noorganizēšanu- Kasparam Bagatskim, par atsaucību un ieinteresētību šādu nodarbību rīkošanā- VUGD Zemgales nodaļas vadītājam Guntaram Laukazīlem.
Paldies mūsu klases audzinātājai Armandai Lasmanei par drošības dienas organizēšanu, kurā guvām jaunas zināšanas un prasmes, kā arī  iespēju praktiski darboties!
IMG_5625 IMG_5629

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu