Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Zinību diena

afisa_1_sept_2015

Darba plāns 31.augusts – 4. septembris

Pirmdiena, 31.augusts
 
 
Otrdiena, 1.septembris  Zinību diena
Zinību diena
8.30 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.00 Svinīgā līnija
9.50 Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi
 
Zinību diena Skolas filiālē Odzienā
10.00 Svinīgā līnija
10.30  Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi
10.30  Vecāku tikšanās ar Pļaviņu novada pašvaldības un  skolas administrācijas pārstāvjiem
 
Trešdiena, 2.septembris
11.50 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 3.septembris
Nodarbība “Policijas kinologa darba specifika” ( sporta laukumā) (pasākuma laiks tiks precizēts)
15.15. Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
 
Piektdiena, 4.septembris
Futbola diena 2015  2.-9.klasēm skolas sporta laukumā ( pasākuma laiks tiks precizēts)

Darba plāns 24. – 28. augusts

Pirmdiena, 24.augusts

10.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā darbinieku sanāksme
 

Otrdiena, 25.augusts

13.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas pieņemšana 2015./2016.māc.gadam
18.00 1.b klases vecāku sapulce 116.kab.
 

Trešdiena, 26.augusts

15.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju un uzaicināto skolotāju pieņemšana Pļaviņu novada domē
 

Ceturtdiena, 27.augusts

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.00 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
18.00 1.a klases vecāku sapulce 114.kab.
 

Piektdiena, 28.augusts

9.00 Klašu audzinātāju MK 215.kab.
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.
Interešu izglītības skolotāju sanāksme 215.kab.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izsniegšanas laiki Pļaviņu novada ģimnāzijas bibliotēkā 2015./2016.mācību gadam

macibu_gramatas