Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atgādinājums interešu izglītības skolotājiem

Interešu izglītības programmu iesniegšanas termiņš strauji tuvojas beigām – tikai līdz 1.augustam.

Dziesmu un deju svētkiem izskanot…

logoXI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki jau izskanējuši un izdejoti, bet izjūtas un tajās pieredzētais un piedzīvotais joprojām ir mūsos un ik pa brīdim uzvirmo, jo sociālajos tīklos vēl tiek izteikti viedokļi un pārdomas par svētku norisi, organizāciju, dalībniekiem, vadītājiem….
Dziesmu un deju svētki ikvienam dejotājam, dziedātājam un kolektīvu vadītājam ir liels sapnis, kuru var piepildīt tikai ļoti neatlaidīgi un regulāri strādājot. Man ir patiess gandarījums, ka mūsu skolas dziedošie kolektīvi veiksmīgi startēja visās atlases skatēs un pierādīja, ka var apgūt visnotaļ sarežģīto dziesmu repertuāru un, ar piedalīšanos svētkos, turpināt mūsu skolas vienu no tradīcijām – skolu jaunatnes dziesmu svētki nav iedomājami bez Pļaviņu dziedātajiem! Lasīt vairāk

Lūdzu atbalstīt mūs…

Izlaidums ir skaists mirklis, kā slieksnis, kas šķir divus dažādus dzīves posmus. Skolotājs var apstāties un pārdomāt paveikto, skolēns nonāk svarīgās nākotnes izvēles priekšā…
Mūsu – Pļaviņu novada ģimnāzijā, vidusskolas klašu izlaidums notika jau 90 reizi. Man kā vidusskolas klases audzinātājai tas bija otrais izlaidums. Šajā – 2014./2015. mācību gadā 12.klasi absolvēja 6 jaunietes un 12 jaunieši.
Kavējoties izlaiduma dienas fotogrāfijās, vēlos novēlēt saviem skolēniem izturību, drosmi un pacietību ! Priecājos par Jūsu izdarīto izvēli turpināt mācības.
Neaizmirstiet savu skolu- nāciet ciemos, dalieties pieredzē – mēs Jūs gaidām!

Pļaviņu novada ģimnāzijas 2014./2015.mācību gada 12.klases audzinātāja Mārīte Skrabutena

Pateicība par atbalstu, sadarbību un paveikto XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

logo
 

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

Pļaviņu novada ģimnāzijas vārdā un personīgi pateicos par atbalstu un sadarbību tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā.

Vispirms sirsnīgi pateicos svētku dalībniekiem, Pļaviņu novada ģimnāzijas 96 skolēniem par apņēmību, izturību, pozitīvi emocionālajiem koncertiem un godam nesto skolas vārdu!

Paldies kolektīvu vadītājiem Inetai Reiterei, Aivai Siliņai, Olgai Krasutinai un koncertmeistarei Sigitai Vilkaplāterei, par ieguldīto darbu sagatavojot Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnus dziesmu un deju svētkiem, un prasmīgo sadarbību ar skolēnu ģimenēm, bez kuru atbalsta šie svētki nebūtu iedomājami!

Lielu pateicību pelnījuši Pļaviņu novada, Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieki un sadarbības partneri,   Aiga Bērziņa, Ilze Luksa, Sanita Fjodorova, Silga Stučka, Sandra Fišmeistare, Kristiāna Balode, deju laukuma koordinators Ģirts Reiters, medmāsa Laila Borska, Pļaviņu novada pašvaldības policijas inspektors Aleksandrs Andronovs, šoferis Oļegs Drabovičs un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pļaviņu novada koordinatore Iveta Krastiņa, kuri no 07.07.2015. līdz pat 13.07.2015. naktij, nepārtrauktā darba režīmā rūpējās par svētku dalībnieku drošību un labsajūtu!

Paldies visiem darbīgajiem rūķīšiem, skolas direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai, garderobistei – dežurantei Mirdzai Sīmanei, skolotājai Ievai Volanei, un vecākiem, kuru darbošanās notika aizkulisēs, gatavojot tērpus, dekorācijas autobusu noformēšanai, darinot ziedu vainagus un pušķus, ka arī daudzas citas lietas!

Paldies vecākiem, kuri piedalījās skaisto vainagu darināšanā no dzīvajiem ziediem!

Protams, bez sadarbības partneriem šai pasākumā neiztikt. Tāpēc paldies mūsu sponsoriem un atbalstītājiem mēģinājuma tērpu iegādē, SIA “Krauss”, SIA “Vēri Z”, SIA “Ecos”, SIA “Celtniecības dolomīti”, SIA “Luste SZ”, SIA “Antaris”, ZS “Juči” un Pļaviņu Uzņēmēju biedrībai!

Pateicība Pļaviņu novada domei, un priekšsēdētājai Guntai Žildei, par finansiālo atbalstu un jaukajiem apciemojumiem svētku laikā Rīgā!

Lai vienmēr tā tu cauri ietu

Šai dzīvei, visu uzveicot

Un galvu, pilnu domu spietu,

Pret sauli augstu paceļot!

/Valdis Grīviņš/

9.klašu izlaidums fotogrāfijās

2015.gada 9.klašu skolēnu izlaidums J.Nagļa fotogrāfijās.

Kārļa Daktera Piemiņas prēmija 2015.gadā –Viktorijai Minajevai

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Viens no Pļaviņu novada ģimnāzijas īpašajiem piedāvājumiem ir iespēja 12.klases skolēniem saņemt Kārļa Daktera Piemiņas prēmiju. Prēmijas mērķis ir finansiāli atbalstīt centīgus, talantīgus un aktīvus skolas absolventus studiju uzsākšanai izvēlētajā augstskolā. Šī prēmija, kuras kopējais apjoms ir 1000 ASV dolāri (sākotnēji – 500 ASV dolāri),ar nelielieliem pārtraukumiem tiek piešķirta jau kopš 1994.gada. Prēmijas iniciatore un organizētāja no mūsu skolas puses ilgus gadus bija direktore un vēstures skolotāja Edīte Kupča. 2008.gadā ar prēmijas koordinēšanu saistītās lietas Kupčas kundze uzticēja direktora vietniecei Ilzei Seipulei.

Kārlis Dakteris (22.01.1913.-01.06.2003.) ir mūsu skolas 1933.gada absolvents. Pēc skolas beigšanas viņš veidoja veiksmīgu militāro karjeru Latvijā. Tālākās dzīves gaitas uz laiku aizveda līdz Vācijai, kur 1949.gadā viņš pabeidza Braunšveigas Tehnisko Universitāti, pēc tam – uz ASV. Kārlis Dakterisdevis lielu ieguldījumu ASV Bruņoto spēku attīstībā elektronikas nozarē un bijis arī aktīvs sabiedrisks darbinieks latviešu kopienā. Dzīvodams Amerikā, Kārlis Dakteris nezaudēja mīlestību pret savu dzimteni. 1995.gada rudenī Kārlis Dakteris apmeklēja Pļaviņas un viesojās arī mūsu skolā. Viņa tikšanās ar pedagogiem un skolēniem bija nozīmīgs notikums skolas dzīvē, kas vēl daudziem no mums ir saglabājies spilgtā atmiņā. Pēc aiziešanas mūžībā Kārli Dakteri 2003. gada 14. septembrī ar militāru godu pārapbedīja dzimtajā zemē Bārukalna kapsētā.

Pēc tēva nāves prēmiju atjauno ASV dzīvojošie viņa bērni – meita Inese Švalbe un dēls Kārlis Dakteris (juniors) kā Kārļa Daktera Piemiņas prēmiju. Arī šobrīd sava tēva iedibinātās prēmijas piešķiršanu turpina viņa bērni, visi organizatoriskie jautājumi galvenokārt ir meitas Ineses Švalbes un viņas ģimenes ziņā.

Prēmijas kandidātiem un viņu izstrādātajiem darbiem jāatbilst skolā noteiktajai kārtībai. Pretendenti izstrādā pētniecisku darbu Latvijas vēsturē, raksta esejas dzimtajā un angļu valodā. Iesniegtie darbi, sekmju izraksts un skolēna raksturojums tiek nosūtīti uz ASV izvērtēšanai. Izvērtēšana notiek pēc Daktera ģimenes locekļu izstrādātajiem kritērijiem – tiek ņemts vērā, cik pamatīgs, dziļš un saturīgs ir veiktais pētījums, cik nozīmīgas detaļas par cilvēkiem, vietām, attiecīgiem sabiedriskiem un politiskiem notikumiem tajā iekļautas. Daktera bērnu pieņemtais lēmums par prēmijas piešķiršanu īsi pirms izlaiduma tiek paziņots skolai un tas ir galīgs un negrozāms.

2014./2015.mācību gadā uz Kārļa Daktera Piemiņas prēmiju pretendēja četri ģimnāzisti: Estere Fedosejeva (“Šahs kā sporta veids Pļaviņu novadā”, darba konsultante Anita Seikovska), Viktorija Minajeva (“Pļaviņu novada lepnums – skolotāja Edīte Kupča”, konsultante Silga Stučka), Sintija Silagaile (“Iedzīvotāju mutvārdu liecības par Gostiņu vēsturi”), Mārcis Beķers (“Daugavas iela Pļaviņās 20.-21. gadsimtā”).

Atzīstot, ka arī pārējo pretendentu darbi ir labā līmenī, Kārļa Daktera ģimenes locekļi lēma, ka šogad prēmija nedalīti tiek piešķirta tikai vienam no četriem kandidātiem – Viktorijai Minajevai. Savā vēstulē Švalbes kundze rakstīja: “Izvēlējam Viktorijas darbu par Edīti Kupču kā par vienīgo balvas saņēmēju. Darbs skaidri parādīja autores sirsnīgo mīlestību un goda sajūtu par šo svarīgo cilvēku Pļaviņu vēsturē.” Jāatzīmē, ka šī gada prēmiju ieguvušais darbs ir īpašs arī ar to, ka tas ir pagaidām pirmais lielākais mēģinājums apkopot publicēto materiālu, laikabiedru liecību, dienasgrāmatas pierakstu un atmiņu stāstījumus par Edītes Kupčas dzīvi un darbu. Autore cer, ka viņas devums varētu tikt izmantots topošajai grāmatai par Edīti Kupču. Caur Viktorijas darbu netieši it kā atkal sastapās divas lielas un nozīmīgas personības – Kārlis Dakteris un Edīte Kupča. Patiesa cieņa viņu bagāto mūžu priekšā!

Skolas kolektīva vārdā vēlos pateikties Inesei Švalbei un viņas ģimenei par atsaucību un lielo ieguldījumu sava tēva Kārļa Daktera Piemiņas prēmijas saglabāšanā. Paldies par labo gribu, sapratni un laiku, kas veltīts mūsu skolēnu iesūtīto darbu izvērtēšanai. Pateicamies arī pārējiem ziedotājiem šī gada prēmijai – Karl F. Dakteris, Pēteris un Jeniffer Švalbes, Joseph un Katrina Querriera.

Aicinu mūsu vidusskolēnus turēt godā Kārļa Daktera piemiņu, savlaicīgi, aktīvi un atbildīgi iesaistīties visos priekšdarbos, kas saistīti ar kandidēšanu uz viņa vārdā nosaukto prēmiju, kā arī neaizmirst par saviem pienākumiem pēc prēmijas saņemšanas! Lai arī mūsos arvien vairāk iemājo iekšēja prasība pēc augstiem kvalitātes standartiem, patriotisma gars un cildenums!

k-dakteris

k-dakteris-2

Dziesmu svētku dalībniekiem un viņu vecākiem!

Sakarā ar to, ka sākušies bruģēšanas darbi pie skolas ieejas, izbraukšana uz dziesmu svētkiem notiks no skolas iekšpagalma!

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki jau klāt!

logo

Dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados, starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, un šo svētku rīkotājs ir Valsts izglītības satura centrs.
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā no 2015.gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam.
Tradicionāli galvenās svētku norises vietas Rīgā ir Mežaparka Lielā estrāde un Daugavas stadions. Mežaparka Lielā estrāde vienlaikus var uzņemt līdz 14 tūkstošiem dziedātāju un līdz 40 tūkstošiem skatītāju. Savukārt Daugavas stadionam jānodrošina atbilstoša infrastruktūra Deju lielkoncertu rīkošanai, lai tiktu ievēroti visi drošības pasākumi 16 līdz 18 tūkstošiem skolēnu – tautas deju dejotājiem gan mēģinājumu, gan koncertu laikā.
Svētku programma ir ļoti plaša un daudzveidīga – katrs var izvēlēties sev tīkamāko un atbilstošāko pasākumu. Protams, ka  jārēķinās arī ar ierobežoto vietu skaitu atsevišķos pasākumos.
5.jūlijs 
19:00 Garīgās mūzikas koncerts  - Rīgas Sv. Pētera baznīca

6.jūlijs 
13:00 Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstādes „Rakstu darbi” atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana  – Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs
12:00 Piemiņas pasākumi  - Meža kapi
15:00 Piemiņas pasākumi – Dziesmu svētku parks
16:00 Tautas deju kolektīvu Laureātu koncerts – Latvijas Nacionālais teātris
17:00 Mūsdienu deju lielkoncerta ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem)  - Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
19:00 Bērnu un jauniešu simfonisko orķestru koncerts – Lielā ģilde

7.jūlijs
10:00 – 18:00 Pūtēju orķestru finālskate –  Lielā ģilde
12:00 Mūsdienu deju lielkoncerts –  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
19:00 Mūsdienu deju lielkoncerts – Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
10:00 – 21:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs

8.jūlijs
10:00 – 20:00 Koru fināla konkurss –  Rīgas Latviešu biedrības nams, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
11:00 – 17:00 Folkloras kopu individuālās programmas – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
10:00 – 21:00 „Svētki Vērmanes dārzā” – Vērmanes dārzs
19:00 Tautas mūzikas koncerts – Koncertzāle „Rīga”
21:30 -23:00 ATKLĀŠANAS PASĀKUMS  - 11.Novembra krastmala (tikai dalībniekiem)

9.jūlijs
10 -21 „Svētki Vērmanes dārzā” –  Vērmanes dārzs
15:00 Pūtēju orķestru koncerta Ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) –  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
19:00 Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts „Gudru ņēmu padomiņu” –  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
19:00 Tautas deju kolektīvu Ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) –  VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
19:00 Pūtēju orķestru koncerts –  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

10.jūlijs
9:00 -16:00 Tērpu skate – konkurss Rīgas Latviešu biedrības nams
10:00 -21:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs
12:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
17:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
15:00 – 17:00 Folkloras kopu koncerti – Rotaļu programma – Laukums pie Brīvības pieminekļa
19:00 Pūtēju orķestru defile programma  - Laukums pie Brīvības pieminekļa
19:00 Kokļu mūzikas koncerts  - Lielā ģilde

11.jūlijs
10:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
15:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
10:00 – 21:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs
19:00 Noslēguma koncerta Ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) –  Mežaparka Lielā estrāde

12. jūlijs
9:00 Dalībnieku svētku gājiens  - Vecrīga – Dailes teātris
10:00 – 17:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs
19:00 Noslēguma koncerts –  Mežaparka Lielā estrāde

Šajos svētkos ir pārstāvēts arī mūsu novads. Mežaparka Lielajā estrādē dalībnieku rindās būs divi Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvi – 5.-9.klašu koris (vad. Olga Krasutina) un vidusskolas jauktais koris (vad. Aiva Siliņa).
Savukārt Daugavas stadionā dejotprasmi rādīs Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.-9.klašu un 10.-12.klašu deju kolektīvs (vad. Ineta Reitere).
Dziesmu un deju svētki ir liels izturības un pārbaudījumu laiks, jo no ierastajiem mājas apstākļiem gandrīz nedēļas garumā pārceļamies uz dzīvi Rīgā. Pļaviņu kolektīvi šajos svētkos tiks laipni uzņemti un  izmitināti Rīgas 85. vidusskolā, Nīcgales ielā 22.
Gatavojoties svētkiem, aicinu ikvienu ielūkoties svētku mājas lapā dziedundejo.lv.
Īpaši aicinu ielūkoties sadaļā Dalībniekiem  un  Noderīgi zināt, jo svētku laikā mums visiem aktuāls ir jautājums par veselību un drošību. Esmu pārliecināta, ka ikviens no šeit sniegtajiem padomiem  noderēs!
Lūdzu vecākus ar saviem bērniem vēlreiz pārrunāt drošības, personīgās higiēnas un uzvedības jautājumus. Tikai ievērojot noteikumus varēsim pilnībā izbaudīt dziesmu un deju svētku burvību!
Mūsu kolektīvu izbraukšanas laiki  no Pļaviņu novada ģimnāzijas:
07.07.2015. plkst. 7.30 – 7.-9. un 10.-12.klašu deju kolektīvi
08.07.2015. plkst. 18.00 – 5.-9.klašu un vidusskolas jauktais koris
Tiksimies svētkos!

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa