Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 30. aprīlis – 4. maijs

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 30.aprīlis
Brīvs (saskaņā ar 6.04.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 146 “Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā”)

Otrdiena, 1. maijs
Darba svētki, LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Trešdiena, 2.maijs
14.30 konkurss “Erudīts 2012″ 5. – 7.klasēm 204.kab.
Konsultācijas IZM par pilotskolu programmas projektu Rīgā (V.Samohins)

Ceturtdiena, 3. maijs
Mācību stundu garums 30 minūtes
Sporta diena skolas filiālē Odzienā
Seminārs “Bērnu attīstības traucējumu diagnostika un terapijas metodes” Koknesē (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

2. – 11.05. Radošais konkurss „Veltījums māmiņai…” skolas bibliotēkā

Ceļojošā kausa sacensības šahā Skrīveros

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzija 29.aprīlī Skrīveros notika sacensības šahā, kurā ar labiem panākumiem startēja mūsu skolas audzēkņi un ieguva ceļojošo kausu.

Vēl sacensībās piedalījās Edvards Silagailis (6.b klase) un Emīls Bogdanovičs (5.b klase)

Paldies dalībniekiem un skolotājai Anitai Seikovskai par skolēnu sagatavošanu sacensībām.

Meža stādīšanas talkā

2012. gads Pļaviņu novada ģimnāzijā ir īpašs gads ar to, ka ir aizsākta jauna tradīcija – mežu stādīšanas talka. Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins, skolotāji un skolēni 20. aprīlī, skolas tradicionālās talkas ietvaros, deva savu dāvanu zaļākai Latvijai, aptuveni 5 km attālumā no Pļaviņām iestādot jaunu priežu mežu 3 ha apjomā Jēkabpils pagasta “Ābelīšu” meža iecirknī.

Mežs tika atjaunots, iedēstot salīdzinoši nelielus priežu kociņu stādus, tādējādi palielinot to dzīvotspēju. Meža stādīšana notika ar AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu, un talkā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki.

Šī mežu stādīšanas talka izvērtās par ļoti pozitīvu pasākumu, kas palīdzēja izrauties no ikdienas vides un iegūt iespēju pabūt vairāk nekā 3 stundas kopā ar māti Dabu, nenobīstoties no pavasarīgajiem laikapstākļiem un izprotot koku svarīgumu mūsu vidē un dzīvē.

Paldies visiem talciniekiem par lielo darba sparu, lai dotu iespēju daudz jauniem priežu kokiem padarīt Latviju vēl zaļāku!

Linda Gregersone, Eko komandas dalībniece

Uzaicinājums uz 11. Starptautiskā skolēnu pētniecisko darbu konkursa finālu

18 skolēni valstī ir uzaicināti prezentēt savu darbu 11. Starptautiskā skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Vēsture ap mums” finālā Rīgā. Starp tiem ir arī 1 pamatskolas un 1 filiāles skolēns.

6.e klases skolēns Reinis Eiduks 5. maijā aizstāvēs savu pētījumu “Prom no mājām”.

Vēlam veiksmi Reinim un skolotājai B.I.Osītei!