Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

ESF projekta 4. posma veidlapas

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4.posma veidlapas vispārējās, t.sk. pirmsskolas izglītības, pedagogiem, 3.aktivitātei.

PPDK Novērtēšanas sistēmas apraksts, 4.posms

Pedagoga darba pašvērtējums, 4.posms

PPDK novērtēšanas komisijas rezultātu kopsavilkums: 1.kvalitātes pakāpe, 2.kvalitātes pakāpe, 3.kvalitātes pakāpe, 4.kvalitātes pakāpe, 5.kvalitātes pakāpe

PPDK novērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti: 1.kvalitātes pakāpe, 2.kvalitātes pakāpe, 3.kvalitātes pakāpe, 4.kvalitātes pakāpe, 5.kvalitātes pakāpe

Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa

Informatīvais pārskats

Administrācijas vērtējums par pedagoga profesionālās darbības kvalitāti

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu