Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības 3.–4.klašu skolēniem

K.Vītola, SK pulciņa dalībniece, LSKJ Pļaviņu nodaļas vadītāja

27. maijā Sarkanā Krusta pulciņš rīkoja pirmās palīdzības sniegšanas sacensības 3. – 4. klašu skolēniem.

Sacensību atklāšana notika skolas iekšpagalmā, piedalījās 4 komandas. Katrai klasei bija izvēlēts atbildīgais no desmitās klases,kas pavadīja to visos etapos.

Izvēlējāmies situācijas, ar kurām bieži saskaramies ikdienas dzīvē. Kopā bija 6 etapi:
1) bites kodums mutes dobumā, apdegums,
2) nobrāzumi, galvas trauma,
3) ģībonis un vēdersāpes,
4) deguna asiņošana un izsists zobs,
5) suņa kodums un ērces kodums,
6) tests par pirmo palīdzību.

Bērniem ļoti patika šīs situācijas, bet viņi bija apjukuši, tāpēc nevarēja pietiekami labi palīdzēt cietušajiem. Pēc katras situācijas bērniem pastāstījām, kā pareizi vajadzēja rīkoties. Sacensību noslēgumā apbalvojām klases par izcīnītajām vietām. Pasniedzām diplomus un dāvaniņas komandas dalībniekiem. Skolēniem ļoti patika šīs sacensības, un viņi izteica vēlēšanos arī nākamgad tādās piedalīties.

Paldies 10.b klases skolēniem, kuri tēloja dotās situācijas, un paldies visiem tiesnešiem – Ievai Krastiņai (10.a), Jogitai Kupčai, Diānai Valdemārei, Alisei Jermakovai, Matīsam Zvejsalniekam (10.b), Leldei Maškovai, Paulam Krastiņam, Līgai Āboliņai, Lienei Melderei, Mārtiņam Mironovam (8.b) –, kas vērtēja situācijas, kā arī 3. – 4.klašu audzinātājām Ilonai Lazdai, Sarmītei Melderei, Ingai Baginskai, Sandrai Fišmeistarei, kuras noorganizēja klašu komandas sacensībām.

Esmu gandarīta par paveikto – nu jau otro gadu izdodas noorganizēt kopā ar domubiedriem sacensības un izglītojošas nodarbības mūsu skolas skolēniem.

Paldies par palīdzību un atbalstu mūsu skolotājai Armandai Lasmanei, kura mūs ir ieinteresējusi zināšanu un prasmju apguvē un māca palīdzēt līdzcilvēkiem.

Lai visiem jaukas vasaras brīvdienas! Uz tikšanos sacensībās 2010./2011.m.g.!