Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Liena uzaicināta piedalīties valsts olimpiādē

No VISC ir saņemts uzaicinājums mūsu Lienai Čipānei (9.b) piedalīties mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju 17.valsts posma olimpiādē, kura notiks 24.februārī Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

Priecājamies kopā ar Lienu un viņas skolotāju Olitu Onckuli un vēlam panākumus Rīgā!

Informācija no visc.gov.lv

Jauniešu un bērnu drošībai – sekojiet līdzi Ēnu dienas gaitām!

Biedrība biznesa izglītībai skolās Junior Achievement -Latvija atgādina un aicina:

Nedēļas darba plāns, 8.-12. februāris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 8.februāris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā (piedalās 11.a un 11.b klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)

Otrdiena, 9. februāris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes deputātu parlamenta sanāksme 40.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme
MK skolotāju konsultēšana IT jautājumos
15.15 11.klašu skolēnu ZPD darbu lasījumi sekcijās

Trešdiena, 10. februāris
Starpnovadu vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm
14.00 “VID nodarbība par elektronisko deklarāciju aizpildi pašvaldības iestādēm” 48.kab.

Ceturtdiena, 11. februāris
2.mācību stundas laikā notiek skolas olimpiāde angļu valodā 9.klasei 34.kab.
Aizkraukles novada kausa izcīņas finālsacensības basketbolā zonu izspēle B klases jauniešiem – Kokneses zona
Sanāksme par jaunizveidotās Pedagoģiski med. komisijas darba organizēšanu, skolēnu izpēti un pieteikšanās kārtību Aizkrauklē

Piektdiena, 12. februāris
Valentīndienas kafejnīca skolas Odzienas filiālē
Novada olimpiāde matemātikā9.-12.klasēm Aizkrauklē
12.02. – 13.02. Latvijas Jaunatnes Ziemas olimpiāde Ērgļos

8.-12.02. 5.-7.klašu skolēnu tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
8.-12.02. Skolas tautas bumbas turnīrs 4.- 5. klasēm
8.-12.02. Skolas sacensības slēpošanas sprintā