Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolotājiem – iespēja pieteikties projektos

No 19.oktobra līdz 2.novembrim Pļaviņu novada dome izsludina novada pedagogu pieteikšanos uz ESF projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, tālr. 26231818.

Projekta nolikums ir atrodams šeit un nepieciešamās veidlapas – šeit

________________________

Projekta koordinatore I.Gailīte

Aizkraukles rajona padomes Izglītības pārvalde no 2009.gada 16.oktobra līdz 30.oktobrim izsludina papildus pieteikšanos mērķstipendijām 2009./2010.mācību gadam bijušā Aizkraukles rajona teritorijā projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros (vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002).

Mērķstipendiju pretendentiem līdz 2009.gada 30.oktobrim jāiesniedz dokumenti konkursam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.71 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanas kārtību”.

Dokumentus pieņems:
• 21. un 22.oktobrī no plkst. 10.00 – 18.00 projekta koordinatore Ingrīda Gailīte Aizkrauklē, Skološanās atbalsta centrā – Bitēnu ielā 14 – 3 B 11 (bijušā VEF administrācijas ēkā);
• 26., 29. un 30.oktobrī no plkst. 8.00 -12.00 Izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1- 42, Izglītības pārvaldē.